Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĘDU MIASTA I GMINY W DZIAŁOSZYCACH

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĘDU MIASTA I GMINY W DZIAŁOSZYCACH

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Gmina Działoszyce

Ikona statystyk

Ogłoszenie o wyniku przetargu - 01.03.2010 r.

Zbieranie statystyk

Sprzedaż nieruchomości oznaczonej nr ewidencyjnym 110 o powierzchni 0,52 ha położonej w Lipówce

I N F O R M A C J A

 

o wynikach I przetargu przetargu ustnego nieograniczonego
na sprzedaż nieruchomości oznaczonej nr ewidencyjnym 110
 o powierzchni 0,52 ha położonej w Lipówce stanowiącej własność Gminy Działoszyce.

 

Przetarg odbył się w dniu 25 lutego 2010 r. o godz. 1200 w sali Narad Urzędu Miasta i Gminy Działoszyce, ul. Skalbmierska 5.

Przetarg przeprowadziła Komisja powołana Zarządzeniem Nr 2/2010 Burmistrza Miasta i Gminy z dnia 19 stycznia 2010 roku w składzie:

 

1.     Tadeusz Kawiorski - Przewodniczący Komisji

2.     Zbigniew Szczepański - Zastępca Przewodniczącego Komisji

3.     Urszula Szczubiał - Sekretarz Komisji

4.     Marcin Leszczyński - członek Komisji.

 

1.            Ogłoszenie o przetargu zostało wywieszone na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Działoszyce w dniu 19 stycznia 2010 r.

2.            Cena wywoławcza nieruchomości zgodnie z ogłoszeniem wynosiła
67 100,00 zł, minimalne postąpienie wynosiło nie mniej niż 680,00 zł.

3.            Komisja przetargowa odnotowała, że do przetargu nie przystąpił żaden z oferentów, w związku, z czym przetarg zakończył się wynikiem negatywnym.

 

 

Informacja niniejsza podana do publicznej wiadomości zostaje wywieszona na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Działoszycach na okres 7 dni, tj od 1 marca 2010 r. do 8 marca 2010 r.

 

Burmistrz
Miasta i Gminy Działoszyce

/-/ Zdzisław Leks

 

 

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta i Gminy w Działoszycach
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Marcin Leszczyński (marcin)
Data wytworzenia:
2010-03-01
Data publikacji:
2010-03-01
Data ostatniej zmiany:
2010-03-03

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2019-05-23 14:02:13, zmian dokonał(a): Grzegorz Podsiadło

WCAG 2.0 (Level AA)