Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĘDU MIASTA I GMINY W DZIAŁOSZYCACH

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĘDU MIASTA I GMINY W DZIAŁOSZYCACH

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Gmina Działoszyce

Ikona statystyk

Ogłoszenie o przetargu - 29.11.2010 r.

Zbieranie statystyk

Przetarg ustny nieograniczony na wynajem lokalu użytkowego w budynku przy ul. Plac Partyzantów 26 w Działoszycach

Burmistrz Miasta i Gminy

28 – 440 Działoszyce ul. Skalbmierska 5 , tel. ( 0-41) 35-26-005

fax ( 0-41 ) 35-26-900

 

Ogłasza publiczny przetarg ustny nieograniczony na wynajem lokalu użytkowego w budynku przy ul. Plac Partyzantów 26 w Działoszycach.

 

Lokal użytkowy przy ul. Plac Partyzantów 26 o powierzchni 45,02 m2 .

 

Cena wywoławcza wynajmu lokalu użytkowego wynosi 180,00 zł plus podatek VAT
w stosunku miesięcznym.

Minimalne postąpienie – 10,00 zł  

Okres trwania wynajmu lokalu  - 10 lat.

 

Osoba, która chce wziąć udział w przetargu winna wpłacić wadium w wysokości 100,00 zł. w kasie Urzędu Miasta i Gminy w Działoszycach czynnej od poniedziałku do piątku w godz. 9.00-13.00 lub na konto nr 258591000701300000 00130002 Krakowski Bank Spółdzielczy oddział w Działoszycach do dnia 17.12.2010 r.

Wadium zalicza się na poczet kosztów wynajmu lokalu osobie, która przetarg wygrała.

Wadium nie podlega zwrotowi gdy, osoba lub instytucja która przetarg wygrała uchyli się od zawarcia Umowy najmu.

Wszystkie prace remontowe oraz adaptacyjne w lokalu użytkowym przyszły najemca wykona we własnym zakresie bez możliwości zwrotu kosztów. Prace remontowe (adaptacyjne) muszą być uzgodnione przed ich przystąpieniem z właścicielem budynku tj. Urzędem Miasta
i Gminy Działoszyce.

Przetarg odbędzie się w dniu 22.12.2010 r. o godz. 10.00 w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Działoszyce ul. Skalbmierska 5 (sala narad).

Szczegółowych informacji udziela Referat Budownictwa i Inwestycji bud. B pokój nr 5 tel. 35-26-005 w. 25

 

Burmistrz
Miasta i Gminy Działoszyce

/-/ Zdzisław Leks

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta i Gminy w Działoszycach
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Marcin Leszczyński (marcin)
Data wytworzenia:
2010-11-30
Data publikacji:
2010-11-30
Data ostatniej zmiany:
2010-11-30

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2019-05-23 14:02:13, zmian dokonał(a): Grzegorz Podsiadło

WCAG 2.0 (Level AA)