Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĘDU MIASTA I GMINY W DZIAŁOSZYCACH

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĘDU MIASTA I GMINY W DZIAŁOSZYCACH

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Gmina Działoszyce

Ikona statystyk

Ogłoszenie - 29.12.2010 r.

Zbieranie statystyk

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy położonych w Działoszycach

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO DZIERŻAWY

 

 

 

                                                                  
  

Lp.

  
  

Położenie i Numer ewidencyjny

  

Nieruchomości

  
  

Powie-

  

rzchnia

  

w ha.

  
  

Akt Not.
   Nr. Rep.
  KW

  
  

Rodzaj użytków,

  

Klasy, powierzchnia w ha

  
  

Przeznaczenie działki

  
  

Wysokość

  

wywoławcza

  

czynszu dzierżawnego

  
  

Nieruchomość przeznaczona do:

  
  

1.

  
  

2.

  
  

3.

  
  

4.

  
  

5.

  
  

6.

  
  

7.

  
  

8.

  
  

1.

  

 

  
  

m. Działoszyce
  dz. nr 448/2

  
  

0,0043 ha

  
  

KW 1895

  
  

Br – R - IVa

  
  

Działka położona na terenie niezabudowanym

  
  

15 zł

  
  

Dzierżawa na okres 3 lat.

  

 

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta i Gminy w Działoszycach
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Marcin Leszczyński (marcin)
Data wytworzenia:
2010-12-29
Data publikacji:
2010-12-29
Data ostatniej zmiany:
2010-12-30

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2019-05-23 14:02:13, zmian dokonał(a): Grzegorz Podsiadło

WCAG 2.0 (Level AA)