Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĘDU MIASTA I GMINY W DZIAŁOSZYCACH

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĘDU MIASTA I GMINY W DZIAŁOSZYCACH

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Gmina Działoszyce

Ikona statystyk

Informacja o rozstrzygnięciu przetargu - 29.12.2010 r.

Zbieranie statystyk

Przetarg ustny nieograniczony na wynajem lokalu użytkowego w budynku przy ul. Plac Partyzantów 26 w Działoszycach

 

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY

 

 

Burmistrz Miasta i Gminy Działoszyce podaje do publicznej wiadomości,
że w wyniku przeprowadzonego
publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na wynajem lokalu użytkowego przy ul. Plac Partyzantów 26 w Działoszycach, najemcą niniejszego lokalu został(a):

 

Pani Aneta Leks
 zam. Dziekanowice 80A
28-440 Działoszyce


 

która zaoferowała czynsz w stosunku miesięcznym w wysokości 190,00 zł plus podatek VAT w wysokości 23%

(słownie: sto dziewięćdziesiąt złotych 00/100 plus podatek vat 23%)

 

 

Burmistrz
Miasta i Gminy Działoszyce
/-/ Zdzisław Leks

 

 

 

Działoszyce, 29 grudnia 2010  r.

 

 

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta i Gminy w Działoszycach
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Marcin Leszczyński (marcin)
Data wytworzenia:
2010-12-29
Data publikacji:
2010-12-29
Data ostatniej zmiany:
2011-01-13

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2019-05-23 14:02:13, zmian dokonał(a): Grzegorz Podsiadło

WCAG 2.0 (Level AA)