Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĘDU MIASTA I GMINY W DZIAŁOSZYCACH

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĘDU MIASTA I GMINY W DZIAŁOSZYCACH

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Gmina Działoszyce

Ikona statystyk

Informacja o udzieleniu zamówienia - 29.09.2011 r.

Zbieranie statystyk

Odbudowa drogi gminnej Sancygniów przez wieś Nr 321064T na odcinku od km 0+750 do km 1+580, długości 830 mb

Znak sprawy: BID-ZP/13/2011

 

Informacja o zawarciu umowy

 

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych ”

Odbudowa drogi gminnej Sancygniów przez wieś Nr 321064T
na odcinku od km 0+750 do km 1+580, długości 830 mb

Urząd Miasta i Gminy w Działoszycach zawiadamia, że prowadzone postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych " Odbudowa drogi gminnej Sancygniów przez wieś Nr 321064T na odcinku od km 0+750 do km 1+580, długości 830 mb” zostało zakończone i została zawarta umowa pomiędzy Zamawiającym Gminą Działoszyce a firmą:
Przedsiębiorstwo Drogowe „Wojtrans”, ul. Głowackiego 93, 28-300 Jędrzejów
Uzasadnienie wyboru wykonawcy:
Oferta w/w firmy jest ofertą ważną i została przygotowana prawidłowo, zawiera najniższą cenę i uzyskała najwyższą ilość punktów.

 

Burmistrz
Miasta i Gminy Działoszyce
/-/ Zdzisław Leks

 

Działoszyce, dnia 29.09.2011 r.

 

 

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta i Gminy w Działoszycach
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Marcin Leszczyński
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2011-09-29
Data ostatniej zmiany:
2012-04-16

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2020-07-02 15:09:01, zmian dokonał(a): Grzegorz Podsiadło

WCAG 2.0 (Level AA)