Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĘDU MIASTA I GMINY W DZIAŁOSZYCACH

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĘDU MIASTA I GMINY W DZIAŁOSZYCACH

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Gmina Działoszyce

Ikona statystyk

Ogłoszenie o zmianie terminu składania ofert - 13.09.2017 r.

Zbieranie statystyk

Otwarty Konkurs na Partnera spoza sektora przedsiębiorstw do wspólnej realizacji projektu partnerskiego pn. "Kompleksowa rewitalizacja miasta Działoszyce - etap II"

Informacja o zmianie terminu składania ofert

Burmistrz Miasta i Gminy Działoszyce w związku z ogłoszeniem otwartego konkursu na Partnera spoza sektora przedsiębiorstw do wspólnej realizacji projektu partnerskiego pn. „Kompleksowa rewitalizacja miasta Działoszyce – etap II” informuje o przedłużeniu  terminu składania ofert. Nowy termin składania ofert w przedmiotowym naborze to 21 września 2017 r. do godz. 14.30

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta i Gminy w Działoszycach
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Marcin Leszczyński (marcin)
Data wytworzenia:
2017-09-13
Data publikacji:
2017-09-13
Data ostatniej zmiany:
2017-09-13

Ogłoszenie o zmianie terminu składania ofert - 13.09.2017 r.

Zbieranie statystyk

Otwarty Konkurs na Partnera - firmy o statusie MŚP do wspólnej realizacji projektu partnerskiego pn. "Kompleksowa rewitalizacja miasta Działoszyce - etap II"

Informacja o zmianie terminu składania ofert

Burmistrz Miasta i Gminy Działoszyce w związku z ogłoszeniem otwartego konkursu na Partnera - firmy o statusie MŚP do wspólnej realizacji projektu partnerskiego pn. "Kompleksowa rewitalizacja miasta Działoszyce - etap II" informuje o przedłużeniu  terminu składania ofert. Nowy termin składania ofert w przedmiotowym naborze to 21 września 2017 r. do godz. 14.30

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta i Gminy w Działoszycach
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Marcin Leszczyński (marcin)
Data wytworzenia:
2017-09-13
Data publikacji:
2017-09-13
Data ostatniej zmiany:
2017-10-31

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - 6.09.2017 r.

Zbieranie statystyk

a/ remont drogi gminnej Przecławka-Zagórze-Lipówka nr 321016T od km 0 + 100 do km 0 + 500, długości 400 m, b/ przebudowa drogi gminnej nr 321071T Dziewięczyce-Zagórze od km 0 + 000 do km 0 + 420, długości 420 m.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - 1.09.2017 r.

Zbieranie statystyk

a/ remont drogi gminnej Przecławka-Zagórze-Lipówka nr 321016T od km 0 + 100 do km 0 + 500, długości 400 m, b/ przebudowa drogi gminnej nr 321071T Dziewięczyce-Zagórze od km 0 + 000 do km 0 + 420, długości 420 m.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - 1.09.2017 r.

Zbieranie statystyk

Pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadań w zakresie przebudowy dróg gminnych

Ogłoszenie o zamówieniu publicznym - 1.09.2017 r.

Zbieranie statystyk

Remont drogi gminnej Dzierążnia - Marianów nr 321004T od km 0 + 000 do km 0 + 980, długości 980 m

Informacja z otwarcia ofert - 24.08.2017 r.

Zbieranie statystyk

a/ remont drogi gminnej Przecławka-Zagórze-Lipówka nr 321016T od km 0 + 100 do km 0 + 500, długości 400 m, b/ przebudowa drogi gminnej nr 321071T Dziewięczyce-Zagórze od km 0 + 000 do km 0 + 420, długości 420 m.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - 21.08.2017 r.

Zbieranie statystyk

Remont drogi gminnej Dzierążnia - Marianów nr 321004T od km 0 + 000 do km 0 + 980, długości 980 m,

Ogłoszenie o Konkursie - 17.08.2017 r.

Zbieranie statystyk

Otwarty Konkurs na Partnera spoza sektora przedsiębiorstw do wspólnej realizacji projektu partnerskiego pn. "Kompleksowa rewitalizacja miasta Działoszyce - etap II"

Ogłoszenie o Konkursie - 17.08.2017 r.

Zbieranie statystyk

Otwarty Konkurs na Partnera - firmy o statusie MŚP do wspólnej realizacji projektu partnerskiego pn. "Kompleksowa rewitalizacja miasta Działoszyce - etap II"

Zapytanie ofertowe - 14.08.2017 r.

Zbieranie statystyk

Opracowanie dokumentacji projektowych remontów dróg gminnych przewidzianych do realizacji w roku 2017

OGŁOSZENIE O ZAMIARZE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO - 14.08.2017 r.

Zbieranie statystyk

Pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadań w zakresie przebudowy dróg gminnych

Zapytanie ofertowe - 10.08.2017 r.

Zbieranie statystyk

Opracowanie dokumentacji związanej z wykonaniem robót budowlanych obejmujących: - umocnienie przyczółków mostu na rzece NIDZICA w miejscowości BRONOCICE w sposób uniemożliwiający podmywanie podpór, - uzupełnienie ubytków w nawierzchni drogi przy zjazdach z mostu oraz wykonania przeglądu okresowego - pięcioletniego obiektu budowlanego objętego opracowaniem wymaganego przepisami Prawa budowlanego po wykonaniu robót

Ogłoszenie o zamówieniu - 8.08.2017 r.

Zbieranie statystyk

a/ remont drogi gminnej Przecławka-Zagórze-Lipówka nr 321016T od km 0 + 100 do km 0 + 500, długości 400 m, b/ przebudowa drogi gminnej nr 321071T Dziewięczyce-Zagórze od km 0 + 000 do km 0 + 420, długości 420 m.

Zapytanie Ofertowe - 31.07.2017 r.

Zbieranie statystyk

ZAPYTANIE ZAMAWIAJĄCEGO W CELU USTALENIA SZACUNKOWEJ WARTOŚCI ZAMÓWIENIA


Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2017-12-07 08:54:59, zmian dokonał(a): Marcin Leszczyński

WCAG 2.0 (Level AA)