Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĘDU MIASTA I GMINY W DZIAŁOSZYCACH

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĘDU MIASTA I GMINY W DZIAŁOSZYCACH

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Gmina Działoszyce

Ikona statystyk

Ogłoszenie o Konkursie - 17.08.2017 r.

Zbieranie statystyk

Otwarty Konkurs na Partnera spoza sektora przedsiębiorstw do wspólnej realizacji projektu partnerskiego pn. "Kompleksowa rewitalizacja miasta Działoszyce - etap II"

Ogłoszenie o Konkursie - 17.08.2017 r.

Zbieranie statystyk

Otwarty Konkurs na Partnera - firmy o statusie MŚP do wspólnej realizacji projektu partnerskiego pn. "Kompleksowa rewitalizacja miasta Działoszyce - etap II"

Zapytanie ofertowe - 14.08.2017 r.

Zbieranie statystyk

Opracowanie dokumentacji projektowych remontów dróg gminnych przewidzianych do realizacji w roku 2017

OGŁOSZENIE O ZAMIARZE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO - 14.08.2017 r.

Zbieranie statystyk

Pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadań w zakresie przebudowy dróg gminnych

Zapytanie ofertowe - 10.08.2017 r.

Zbieranie statystyk

Opracowanie dokumentacji związanej z wykonaniem robót budowlanych obejmujących: - umocnienie przyczółków mostu na rzece NIDZICA w miejscowości BRONOCICE w sposób uniemożliwiający podmywanie podpór, - uzupełnienie ubytków w nawierzchni drogi przy zjazdach z mostu oraz wykonania przeglądu okresowego - pięcioletniego obiektu budowlanego objętego opracowaniem wymaganego przepisami Prawa budowlanego po wykonaniu robót

Ogłoszenie o zamówieniu - 8.08.2017 r.

Zbieranie statystyk

a/ remont drogi gminnej Przecławka-Zagórze-Lipówka nr 321016T od km 0 + 100 do km 0 + 500, długości 400 m, b/ przebudowa drogi gminnej nr 321071T Dziewięczyce-Zagórze od km 0 + 000 do km 0 + 420, długości 420 m.

Zapytanie Ofertowe - 31.07.2017 r.

Zbieranie statystyk

ZAPYTANIE ZAMAWIAJĄCEGO W CELU USTALENIA SZACUNKOWEJ WARTOŚCI ZAMÓWIENIA

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - 17.07.2017 r.

Zbieranie statystyk

Wykonanie zatok parkingowych przy drodze kategorii gminnej

Zapytanie ofertowe - 5.07.2017 r.

Zbieranie statystyk

Najem miejsca (na wyłączność) na stoisko sprzedaży lodów w czasie trwania imprezy „Festiwal Muzyki Ludowej 2017” w dniu 30 lipca 2017 roku w godz. 15.30-19.00

Zapytanie ofertowe - 5.07.2017 r.

Zbieranie statystyk

Usługa organizacji i prowadzenia ogródka piwnego wraz z gastronomią w czasie trwania imprezy Festiwal Muzyki Ludowej Działoszyce 2017 w dniu 30 lipca 2017 roku w godz. 15.30-19.00

Zapytanie ofertowe - 14.06.2017 r.

Zbieranie statystyk

Wykonanie zatok parkingowych przy drodze kategorii gminnej

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia publicznego - 25.05.2017 r.

Zbieranie statystyk

BUDOWA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W KWASZYNIE

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - 11.05.2017 r.

Zbieranie statystyk

BUDOWA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W KWASZYNIE

Ogłoszenie o zamiarze udzielenia zamówienia publicznego - 27.04.2017 r.

Zbieranie statystyk

Gmina Działoszyce ogłasza nabór ofert na realizację zadania pn.: Pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadań w zakresie przybudowy dróg gminnych. 

Informacja z sesji otwarcia ofert - 26.04.2017 r.

Zbieranie statystyk

BUDOWA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W KWASZYNIE


Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2017-10-16 15:13:58, zmian dokonał(a): Marcin Leszczyński

WCAG 2.0 (Level AA)