Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĘDU MIASTA I GMINY W DZIAŁOSZYCACH

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĘDU MIASTA I GMINY W DZIAŁOSZYCACH

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Gmina Działoszyce

Ikona statystyk

Informacja z otwarcia ofert - 4.01.2018 r.

Zbieranie statystyk

Konserwacja sieci oświetlenia ulicznego na terenie gminy i miasta Działoszyce w roku 2018 i 2019

INFORMACJA Z SESJI OTWARCIA OFERT – konserwację sieci oświetlenia ulicznego na terenie gminy i miasta Działoszyce w roku 2018 i 2019.

INFORMACJA Z SESJI OTWARCIA OFERT

 

Dot. postępowania na udzielenie zamówienia konserwacji sieci oświetlenia ulicznego na terenie gminy i miasta Działoszyce w roku 2018 i 2019.

 

Ogłoszenie o zamówieniu zostało:

1.  zamieszczone w siedzibie i na stronie Zamawiającego: www.dzialoszyce.eobip.pl w dniu 18. 12. 2017 r.

Do upływu terminu na składanie ofert (29. 12. 2017r. godz. 900) do Zamawiającego wpłynęło  4 oferty.

Złożono następujące oferty:

 

Oferta nr 1

Zakład Instalatorstwa Elektrycznego – Andrzej Kołton, ul. Kościuszki 38, 28-440 Działoszyce

Cena ofertowa brutto: 2,10 zł./1 czynny punkt świetlny

 

Oferta nr 2

PV Projekt Andrzej Kowalski, Nadzów 49, 32-109 Pałecznica

Cena ofertowa brutto: 2,09 zł./1 czynny punkt świetlny

 

Oferta nr 3

Zakład Instalacji Elektrycznej Marcin Kwiecień, Cudzynowice 77, 28-500 Kazimierza Wielka

Cena ofertowa brutto: 2,15 zł./1 czynny punkt świetlny

 

Oferta nr 4

F.H.U. ELDEKO, Krzysztof Dwojewski, Sztombergi 22A, 28-200 Staszów

Cena ofertowa brutto: 3,11 zł./1 czynny punkt świetlny

 

Działoszyce, dnia 4.01.2018 r.

Burmistrz
Miasta i Gminy Działoszyce
/-/ Zdzisław Leks

 

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta i Gminy w Działoszycach
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Marcin Leszczyński (marcin)
Data wytworzenia:
2018-01-04
Data publikacji:
2018-01-04
Data ostatniej zmiany:
2018-01-04

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2019-08-26 11:56:00, zmian dokonał(a): Marcin Leszczyński

WCAG 2.0 (Level AA)