Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĘDU MIASTA I GMINY W DZIAŁOSZYCACH

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĘDU MIASTA I GMINY W DZIAŁOSZYCACH

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Gmina Działoszyce

Ikona statystyk

Informacja z otwarcia ofert - 24.09.2018 r.

Zbieranie statystyk

Realizacja części zadań projektu pn. Zwiększenie oferty kulturalnej Ponidzia poprzez rozbudowę, remont, doposażenie oraz zagospodarowanie otoczenia obiektów pełniących funkcje kulturalne w Gminie Działoszyce

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - 19.09.2018 r.

Zbieranie statystyk

a/ przebudowa /modernizacja/ drogi dojazdowej do gruntów rolnych wsi DĘBIANY, długości 0,275 km.

b/ przebudowa drogi dojazdowej we wsi Pierocice (dz. nr ewid. 200/1), od km 0+000 do km 0+060, długości 60 m,

c/ przebudowa drogi dojazdowej we wsi Sancygniów (dz. nr ewid. 125/1), od km 0+000 do km 0+225, długości 225,0 m

Ogłoszenie o udzieleniu zamwówienia - 17.09.2018 r.

Zbieranie statystyk

a/ Remont drogi gminnej ul. OGRODOWEJ nr 321083T od km 0+115 do km 0+325, długości 210 m, b/ Przebudowa drogi gminnej SYPÓW-DZIERĄŻNIA nr 321059T od km 0+315 do km 0+600, długości 285 m

Informacja - 10.09.2018 r.

Zbieranie statystyk

Dot. Konkursu architektonicznego na opracowanie szczegółowej koncepcji architektonicznej zagospodarowania rynku w Działoszycach w ramach projektu pn. „Kompleksowa rewitalizacja miasta Działoszyce – etap II

Informacja z otwarcia ofert - 07.09.2018 r.

Zbieranie statystyk

Wykonanie robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na:

a/ przebudowa /modernizacja/ drogi dojazdowej do gruntów rolnych wsi DĘBIANY, długości 0,275 km,

b/ przebudowa drogi dojazdowej we wsi PIEROCICE (dz.nr ewid. 200/1), od km 0+000 do km 0+060, długości 60 m,

c/ przebudowa drogi dojazdowej we wsi SANCYGNIÓW (dz.nr ewid. 125/1), od km 0+000 do km 0+225, długości 225 mb.

Ogłoszenie o zamiarze udzielenia zamówienia publicznego - 07.09.2018 r.

Zbieranie statystyk

Pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego przy realizacji części zadań projektu pn. „Zwiększenie oferty kulturalnej Ponidzia poprzez rozbudowę, remont, doposażenie oraz zagospodarowanie otoczenia obiektów pełniących funkcje kulturalne w Gminie Działoszyce”

Unieważnienie zapytania ofertowego z dnia 22.08.2018 r. - 07.09.2018 r.

Zbieranie statystyk

Dot. wyboru Wykonawcy pełnienia obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego przy realizacji części zadań projektu pn. „Zwiększenie oferty kulturalnej Ponidzia poprzez rozbudowę, remont, doposażenie oraz zagospodarowanie otoczenia obiektów pełniących funkcje kulturalne w Gminie Działoszyce”

Ogłoszenie o zamówieniu - 6.09.2018 r.

Zbieranie statystyk

Realizacja części zadań projektu pn. Zwiększenie oferty kulturalnej Ponidzia poprzez rozbudowę, remont, doposażenie oraz zagospodarowanie otoczenia obiektów pełniących funkcje kulturalne w Gminie Działoszyce

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - 4.09.2018 r.

Zbieranie statystyk

„Budowa świetlicy wiejskiej wolnostojącej, parterowej bez podpiwniczenia i poddasza użytkowego o konstrukcji murowanej”

Przedłużenie terminu związania ofertą - 29.08.2018 r.

Zbieranie statystyk

Budowa świetlicy wiejskiej wolnostojącej, parterowej bez podpiwniczenia i poddasza użytkowego o konstrukcji murowanej

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - 27.08.2018 r.

Zbieranie statystyk

a/ Remont drogi gminnej ul. OGRODOWEJ nr 321083T od km 0+115 do km 0+325, długości 210 m,

b/ Przebudowa drogi gminnej SYPÓW-DZIERĄŻNIA nr 321059T od km 0+315 do km 0+600, długości 285 m

Ogłoszenie o przetargu - 24.08.2018 r.

Zbieranie statystyk

a/ przebudowa /modernizacja/ drogi dojazdowej do gruntów rolnych wsi DĘBIANY, długości 0,275 km. b/ przebudowa drogi dojazdowej we wsi Pierocice (dz. nr ewid. 200/1), od km 0+000 do km 0+060, długości 60 m, c/ przebudowa drogi dojazdowej we wsi Sancygniów (dz. nr ewid. 125/1), od km 0+000 do km 0+225, długości 225,0 m

Ogłoszenie konkursu architektonicznego - 23.08.2018 r.

Zbieranie statystyk

Konkurs architektoniczny na opracowanie szczegółowej koncepcji architektonicznej zagospodarowania rynku w Działoszycach w ramach projektu pn.: „Kompleksowa rewitalizacja miasta Działoszyce - etap II"

Ogłoszenie o zamiarze udzielenia zamówienia publicznego - 22.08.2018 r.

Zbieranie statystyk

Pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego przy realizacji części zadań projektu pn. „Zwiększenie oferty kulturalnej Ponidzia poprzez rozbudowę, remont, doposażenie oraz zagospodarowanie otoczenia obiektów pełniących funkcje kulturalne w Gminie Działoszyce”

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - 20.08.2018 r.

Zbieranie statystyk

Zwiększenie oferty kulturalnej Ponidzia poprzez rozbudowę, remont, doposażenie oraz zagospodarowanie otoczenia obiektów pełniących funkcje kulturalne w Gminie Działoszyce


Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2018-12-14 14:08:49, zmian dokonał(a): Grzegorz Podsiadło

WCAG 2.0 (Level AA)