Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĘDU MIASTA I GMINY W DZIAŁOSZYCACH

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĘDU MIASTA I GMINY W DZIAŁOSZYCACH

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Gmina Działoszyce

Ikona statystyk

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania - 04.06.2018 r.

Zbieranie statystyk

Realizacja części zadań projektu pn. Zwiększenie oferty kulturalnej Ponidzia poprzez rozbudowę, remont, doposażenie oraz zagospodarowanie otoczenia obiektów pełniących funkcje kulturalne w Gminie Działoszyce

Informacja z sesji otwarcia ofert - 29.05.2018 r.

Zbieranie statystyk

Na umocnienie przyczółków mostu na rzece NIDZICA w miejscowości BRONOCICE w sposób umiemożliwiający podmywanie podpór, uzupełnienie ubytków w nawierzchni drogi przy zjazdach z mostu

Informacja o rozstrzygnięciu przetargu - 29.05.2018 r.

Zbieranie statystyk

Dot.: postępowania prowadzonego w trybie przetargu na wykonanie robót budowlanych dla zadania inwestycyjnego pod nazwą: „Wzrost efektywności energetycznej budynków szkół zlokalizowanych na terenie Miasta i Gminy Działoszyce poprzez przeprowadzenie głębokiej termomodernizacji i wykorzystanie odnawialnych źródeł energii – termomodernizacja budynków szkół”

Informacja z sesji otwarcia ofert - 28.05.2018 r.

Zbieranie statystyk

Pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Wzrost efektywności energetycznej budynków szkół zlokalizowanych na terenie Miasta i Gminy Działoszyce poprzez przeprowadzenie głębokiej termomodernizacji i wykorzystanie odnawialnych źródeł energii – termomodernizacja budynków szkół”

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania - 22.05.2018 r.

Zbieranie statystyk

Budowa świetlicy wiejskiej wolnostojącej, parterowej bez podpiwniczenia i poddasza użytkowego o konstrukcji murowanej

Ogłoszenie o zamiarze udzielenia zamówienia publicznego - 17.05.2018 r.

Zbieranie statystyk

Pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Wzrost efektywności energetycznej budynków szkół zlokalizowanych na terenie Miasta i Gminy Działoszyce poprzez przeprowadzenie głębokiej termomodernizacji i wykorzystanie odnawialnych źródeł energii – termomodernizacja budynków szkół”

Zapytanie ofertowe - 15.05.2018 r.

Zbieranie statystyk

Na umocnienie przyczółków mostu na rzece NIDZICA w miejscowości BRONOCICE w sposób umiemożliwiający podmywanie podpór, uzupełnienie ubytków w nawierzchni drogi przy zjazdach z mostu.

Informacja z sesji otwarcia ofert - 10.05.2018 r.

Zbieranie statystyk

Realizacja części zadań projektu pn. Zwiększenie oferty kulturalnej Ponidzia poprzez rozbudowę, remont, doposażenie oraz zagospodarowanie otoczenia obiektów pełniących funkcje kulturalne w Gminie Działoszyce

Ogłoszenie o zamówieniu - 7.05.2018 r.

Zbieranie statystyk

Budowa świetlicy wiejskiej wolnostojącej, parterowej bez podpiwniczenia i poddasza użytkowego o konstrukcji murowanej

Unieważnienie postępowania - 07.05.2018 r.

Zbieranie statystyk

Dot. Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego z dnia 11.04.2018 r. na umocnienie przyczółków mostu na rzece NIDZICA w miejscowości BRONOCICE w sposób umiemożliwiający podmywanie podpór, uzupełnienie ubytków w nawierzchni drogi przy zjazdach z mostu.

Informacja dla wykonawców z otwarcia ofert - 02.05.2018 r.

Zbieranie statystyk

Dot.: postępowania prowadzonego w trybie przetargu na wykonanie robót budowlanych dla zadania inwestycyjnego pod nazwą: „Wzrost efektywności energetycznej budynków szkół zlokalizowanych na terenie Miasta i Gminy Działoszyce poprzez przeprowadzenie głębokiej termomodernizacji i wykorzystanie odnawialnych źródeł energii – termomodernizacja budynków szkół”

Zmiana treści SIWZ - 26.04.2018 r.

Zbieranie statystyk

Realizacja części zadań projektu pn. Zwiększenie oferty kulturalnej Ponidzia poprzez rozbudowę, remont, doposażenie oraz zagospodarowanie otoczenia obiektów pełniących funkcje kulturalne w Gminie Działoszyce

Wyjaśnienia treści SIWZ - 25.04.2018 r.

Zbieranie statystyk

Wykonanie robót budowlanych dla zadania inwestycyjnego pod nazwą: „Wzrost efektywności energetycznej budynków szkół zlokalizowanych na terenie Miasta i Gminy Działoszyce poprzez przeprowadzenie głębokiej termomodernizacji i wykorzystanie odnawialnych źródeł energii – termomodernizacja budynków szkół”

Zmiana treści SIWZ - 25.04.2018 r.

Zbieranie statystyk

Wykonanie robót budowlanych dla zadania inwestycyjnego pod nazwą: „Wzrost efektywności energetycznej budynków szkół zlokalizowanych na terenie Miasta i Gminy Działoszyce poprzez przeprowadzenie głębokiej termomodernizacji i wykorzystanie odnawialnych źródeł energii – termomodernizacja budynków szkół”

Zmiana treści ogłoszenia o zamówieniu - 25.04.2018 r.

Zbieranie statystyk

Wykonanie robót budowlanych dla zadania inwestycyjnego pod nazwą: „Wzrost efektywności energetycznej budynków szkół zlokalizowanych na terenie Miasta i Gminy Działoszyce poprzez przeprowadzenie głębokiej termomodernizacji i wykorzystanie odnawialnych źródeł energii – termomodernizacja budynków szkół”


Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2018-07-20 09:55:02, zmian dokonał(a): Marcin Leszczyński

WCAG 2.0 (Level AA)