Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĘDU MIASTA I GMINY W DZIAŁOSZYCACH

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĘDU MIASTA I GMINY W DZIAŁOSZYCACH

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Gmina Działoszyce


Informacja z otwarcia ofert - 16.08.2018 r.

Zbieranie statystyk

a/ Remont drogi gminnej ul. OGRODOWEJ nr 321083T od km 0+115 do km 0+325, długości 210 m, b/ Przebudowa drogi gminnej SYPÓW-DZIERĄŻNIA nr 321059T od km 0+315 do km 0+600, długości 285 m

Informacja o otwarciu ofert - 08.08.2018 r.

Zbieranie statystyk

Informacja o otwarciu ofert i wyborze najkorzystniejszej oferty na usługę organizacji i prowadzenia stoiska lodów podczas Dożynek Gminy Działoszyce w dniu 19.08.2018 r.

Informacja o rozstrzygnięciu postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego - 3.07.2018 r.

Zbieranie statystyk

Wykonanie robót budowlanych dla zadania inwestycyjnego pn. Zwiększenie oferty kulturalnej Ponidzia poprzez rozbudowę, remont, doposażenie oraz zagospodarowanie otoczenia obiektów pełniących funkcje kulturalne w Gminie Działoszyce

Informacja z sesji otwarcia ofert - 3.08.2018 r.

Zbieranie statystyk

Dot.: postępowania prowadzonego w trybie przetargu na wykonanie robót budowlanych dla zadania inwestycyjnego pod nazwą: „Budowa świetlicy wiejskiej wolnostojącej, parterowej bez podpiwniczenia i poddasza użytkowego o konstrukcji murowanej”

Ogłoszenie o zamówieniu - 1.08.2018 r.

Zbieranie statystyk

a/ Remont drogi gminnej ul. OGRODOWEJ nr 321083T od km 0+115 do km 0+325, długości 210 m, b/ Przebudowa drogi gminnej SYPÓW-DZIERĄŻNIA nr 321059T od km 0+315 do km 0+600, długości 285 m

Zawiadomienie o planowanej inwestycji - 01.08.2018 r.

Zbieranie statystyk

Przebudowa drogi gminnej SYPÓW - DZIERĄŻNIA nr 321059T od km 0+315 do km 0+600, długości 285 m

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - 25.07.2018 r.

Zbieranie statystyk

Przebudowa drogi gminnej Niewiatrowice - Jazdowice Nr 321050T, od km 0+300 do km 0+600, długości 300 mb

Ogłoszenie o zmianie treści ogłoszenia - 20.07.2018 r.

Zbieranie statystyk

Budowa świetlicy wiejskiej wolnostojącej, parterowej bez podpiwniczenia i poddasza użytkowego o konstrukcji murowanej

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - 18.07.2018 r.

Zbieranie statystyk

Przebudowa drogi gminnej Niewiatrowice - Jazdowice Nr 321050T, od km 0+300 do km 0+600, długości 300 mb

Zapytania ofertowe - 17.07.2018 r.

Zbieranie statystyk

Miejsko Gminne Centrum Kultury w Działoszycach zaprasza do złożenia ofert na:

  • najem miejsca (wyłączność) na usługę organizacji i prowadzenia stoiska sprzedaży lodów,
  • usługę organizacji i prowadzenia „Wesołego Miasteczka” – wyposażonego w karuzele, urządzenia dmuchane – zamki, trampoliny, zjeżdżalnie, sprzedaż zabawek,itp,
  • usługę organizacji i prowadzenia ogródka piwnego wraz z gastronomią

w czasie trwania imprezy „Dożynki Gminy Działoszyce 2018”.

Ogłoszenie o przetargu - 17.07.2018 r.

Zbieranie statystyk

Budowa świetlicy wiejskiej wolnostojącej, parterowej bez podpiwniczenia i poddasza użytkowego o konstrukcji murowanej

Informacja z sesji otwarcia ofert - 11.07.2018 r.

Zbieranie statystyk

Realizacja części zadań projektu pn. Zwiększenie oferty kulturalnej Ponidzia poprzez rozbudowę, remont, doposażenie oraz zagospodarowanie otoczenia obiektów pełniących funkcje kulturalne w Gminie Działoszyce

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania - 10.07.2018 r.

Zbieranie statystyk

Budowa świetlicy wiejskiej wolnostojącej, parterowej bez podpiwniczenia i poddasza użytkowego o konstrukcji murowanej

Informacja z sesji otwarcia ofert - 10.07.2018 r.

Zbieranie statystyk

Przebudowa drogi gminnej Niewiatrowice - Jazdowice Nr 321050T, od km 0+300 do km 0+600, długości 300 mb

Informacja z sesji otwarcia ofert - 29.06.2018 r.

Zbieranie statystyk

Budowa świetlicy wiejskiej wolnostojącej, parterowej bez podpiwniczenia i poddasza użytkowego o konstrukcji murowanej


Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2018-09-25 15:02:38, zmian dokonał(a): Marcin Leszczyński

WCAG 2.0 (Level AA)