Powrót na stronę główną BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĘDU MIASTA I GMINY W DZIAŁOSZYCACH

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĘDU MIASTA I GMINY W DZIAŁOSZYCACH

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Gmina Działoszyce

Ikona statystyk

Projekt Planu Gospodarki Niskoemisyjnej - 26.02.2019 r.

Ikona statystyk

Ogłoszenie o opracowaniu projektu dokumentu wymagającego udziału społeczeństwa oraz o możliwości składania uwag i wniosków

 

Ogłoszenie

o opracowaniu projektu dokumentu wymagającego udziału społeczeństwa

oraz o możliwości składania uwag i wniosków

 

Burmistrz Gminy Działoszyce informuje o opracowaniu projektu aktualizacji „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej - luty 2019" oraz wystąpieniu do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Kielcach oraz do Świętokrzyskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektowa Sanitarnego o zajęcie stanowiska w sprawie odstąpienia od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko w/w dokumentu.

Jednocześnie informuję, że z dokumentacją zainteresowani mogą zapoznać się poprzez stronę internetową Gminy oraz w Urzędzie Miasta i Gminy w Działoszycach, wyłożonej do wglądu w pok. nr 7.

Do projektu dokumentu mogą być składane wnioski w terminie 21 dni od ukazania się ogłoszenia, do dnia 21.03.2019 r. w siedzibie Gminy Działoszyce.

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta i Gminy w Działoszycach
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Marcin Leszczyński (marcin)
Data wytworzenia:
2019-02-26
Data publikacji:
2019-02-26
Data ostatniej zmiany:
2019-03-07

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2021-04-16 15:13:46, zmian dokonał(a): Grzegorz Podsiadło

WCAG 2.0 (Level AA)