Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĘDU MIASTA I GMINY W DZIAŁOSZYCACH

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĘDU MIASTA I GMINY W DZIAŁOSZYCACH

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Gmina Działoszyce

Ikona statystyk

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - 21.08.2019 r.

Zbieranie statystyk

Wykonanie dokumentacji technicznej dla zadań rewitalizacyjnych wchodzących w skład projektu pn. „Kompleksowa rewitalizacja miasta Działoszyce – etap II

Ogłoszenie o zamówieniu publicznym - 20.08.2019 r.

Zbieranie statystyk

Budowa 3 Otwartych Stref Aktywności na terenie Gminy Działoszyce

Wyjaśnienie do treści zapytania ofertowego - 14.08.2019 r.

Zbieranie statystyk

Zakup i dostawa wyposażenia pracowni matematyczno-przyrodniczych w dwóch szkołach podstawowych w gminie Działoszyce

Zapytanie ofertowe - 6.08.2019 r.

Zbieranie statystyk

Zakup i dostawa wyposażenia pracowni matematyczno-przyrodniczych w dwóch szkołach podstawowych w gminie Działoszyce

Informacja o zmianie treści zapytania ofertowego i przedłużeniu terminu składania ofert - 5.08.2019 r.

Zbieranie statystyk

Pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Instalacja systemów odnawialnych źródeł energii na terenie Gminy Działoszyce i Michałów”

Informacja z sesji otwarcia ofert - 2.08.2019 r.

Zbieranie statystyk

Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego pod nazwą: „Rozwój infrastruktury edukacyjnej i sportowej na terenie Gminy Działoszyce - opracowanie projektu wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego

Zapytanie ofertowe - 1.08.2019 r.

Zbieranie statystyk

Pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Instalacja systemów odnawialnych źródeł energii na terenie Gminy Działoszyce i Michałów”

Wyjaśnienia treści SIWZ - 30.07.2019 r.

Zbieranie statystyk

Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego pod nazwą: „Rozwój infrastruktury edukacyjnej i sportowej na terenie Gminy Działoszyce - opracowanie projektu wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - 30.07.2019 r.

Zbieranie statystyk

Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego pod nazwą: „Rozwój infrastruktury edukacyjnej i sportowej na terenie Gminy Działoszyce - opracowanie projektu wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego

Ogłoszenie o przetargu - 24.07.2019 r.

Zbieranie statystyk

Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego pod nazwą: „Rozwój infrastruktury edukacyjnej i sportowej na terenie Gminy Działoszyce - opracowanie projektu wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty oraz unieważnieniu postępowania - 15.07.2019 r.

Zbieranie statystyk

Wykonanie dokumentacji technicznej dla zadań rewitalizacyjnych wchodzących w skład projektu pn. „Kompleksowa rewitalizacja miasta Działoszyce – etap II"

Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania - 10.07.2019 r.

Zbieranie statystyk

Instalacja systemów odnawialnych źródeł energii na terenie Gminy Działoszyce i Michałów

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - 8.09.2019 r.

Zbieranie statystyk

Instalacja systemów odnawialnych źródeł energii na terenie Gminy Działoszyce i Michałów

Zmiana treści SIWZ - 8.09.2019 r.

Zbieranie statystyk

Instalacja systemów odnawialnych źródeł energii na terenie Gminy Działoszyce i Michałów

Wyjaśnienia treści SIWZ - 8.07.2019 r.

Zbieranie statystyk

Instalacja systemów odnawialnych źródeł energii na terenie Gminy Działoszyce i Michałów


Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2019-09-17 12:28:22, zmian dokonał(a): Marcin Leszczyński

WCAG 2.0 (Level AA)