Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĘDU MIASTA I GMINY W DZIAŁOSZYCACH

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĘDU MIASTA I GMINY W DZIAŁOSZYCACH

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Gmina Działoszyce

Ikona statystyk

Informacja z sesji otwarcia ofert - 21.08.2019 r.

Zbieranie statystyk

Zakup i dostawa wyposażenia pracowni matematyczno-przyrodniczych w dwóch szkołach podstawowych w gminie Działoszyce

 

INFORMACJA Z SESJI OTWARCIA OFERT

Zakup i dostawa wyposażenia pracowni matematyczno-przyrodniczych w dwóch szkołach podstawowych w gminie Działoszyce finansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach RPOWŚ na lata 2014-2020 w oparciu o projekt „Rozwój infrastruktury sportowej oraz zakup nowoczesnych pomocy dydaktycznych w placówkach oświatowych na terenie Gminy Działoszyce, oznaczony nr RPSW.07.04.00-26-0006/18" realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020

 

Ogłoszenie o zamówieniu,  zostało:

  1. zamieszczone w siedzibie i na stronie Zamawiającego: www.dzialoszyce.eobip.pl w dniu 6. 08. 2019 r.
  2. w Bazie Konkurencyjności w dniu  6. 08. 2019 r.

W dniu 21. 08. 2019 r. do upływu terminu na składanie ofert (godz. 12:00) do Zamawiającego wpłynęły  4 oferty.

Lp. 1

PHU EL HYDRO S.C.  SUCHOWOLA 6, 26 – 020 CHMIELNIK

- Cena oferty brutto za cały przedmiot zamówienia: 39 803,00  zł.

Lp. 2

EUROSERWIS, 24 – 100 PUŁAWY, ul. WRÓBLEWSKIEGO 10

- Cena oferty brutto za cały przedmiot zamówienia: 46 744,92  zł.

Lp. 3

MaN COMPLEX,  GRZYWNA MAREK, ŁAPACZ NORBERT, ul. W. PRZYBOROWSKIEGO 4/1, 

25 – 417 KIELCE

- Cena oferty brutto za cały przedmiot zamówienia:  37 995,93  zł.

Lp. 4

PRZEDSIĘBIORSTWO ZAOPATRZENIA SZKÓŁ „CEZAS” sp. z o. o. ul. PERYFERYJNA 12,

25 – 562 KIELCE

- Cena oferty brutto za cały przedmiot zamówienia: 36 128,79 zł.

Kwota przewidziana na realizację zamówienia: 39 350,06 zł.

 

Burmistrz
Miasta i Gminy Działoszyce

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta i Gminy w Działoszycach
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Grzegorz Podsiadło (Grzegorz)
Data wytworzenia:
2019-08-21
Data publikacji:
2019-08-21
Data ostatniej zmiany:
2019-08-23

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2020-07-07 14:18:02, zmian dokonał(a): Grzegorz Podsiadło

WCAG 2.0 (Level AA)