Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĘDU MIASTA I GMINY W DZIAŁOSZYCACH

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĘDU MIASTA I GMINY W DZIAŁOSZYCACH

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Gmina Działoszyce

Ikona statystyk

Roztrzygnięcie przetargu

Zbieranie statystyk

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY

 

Burmistrz Miasta i Gminy Działoszyce podaje do publicznej wiadomości, że
w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie projektów technicznych na remont dróg gminnych zamawiający wybrał ofertę złożoną przez:

P.H.U. „KOST-BRUK”

Tadeusz Woźniak

Ruda 19, 28-114 GNOJNO

z ceną ofertową brutto: 11.321,60 zł. (słownie: jedenaście tysięcy trzysta dwadzieścia jeden złotych 60/100) – ogółem za wszystkie projekty.

Postępowanie o udzielenie w/w zamówienia publicznego prowadzone było w trybie przetargu nieograniczonego.

 

 

Działoszyce, 05.04.2005 r.

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta i Gminy w Działoszycach
Informację wytworzył:
Jolanta Kamińska
Informację wprowadził:
Krystyna Ciszek
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2005-04-05
Data ostatniej zmiany:
2005-04-06

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2020-07-02 14:28:15, zmian dokonał(a): Grzegorz Podsiadło

WCAG 2.0 (Level AA)