Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĘDU MIASTA I GMINY W DZIAŁOSZYCACH

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĘDU MIASTA I GMINY W DZIAŁOSZYCACH

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Gmina Działoszyce

Ikona statystyk

Rozstrzygnięcie przetargu

Zbieranie statystyk

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY

 

Burmistrz Miasta i Gminy Działoszyce podaje do publicznej wiadomości, że w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie koncepcji architektoniczno-budowlanej sali sportowej z widownią i zapleczem przy Zespole Szkół w Działoszycach wraz z koncepcją zagospodarowania terenu przyległego do Zespołu Szkół w Działoszycach przy ul. Szkolnej 5 .

Zamawiający wybrał ofertę złożoną przez:

 

ZAKŁAD  PROJEKTOWO - USŁUGOWY

inż.  RYSZARD  ZAJKOWSKI

92-508  ŁÓDŹ    ul. ĆWIKLIŃSKIEJ  5/16

 

za ceną ofertową brutto: 14 640,00 zł.

(słownie: czternaście tysięcy sześćset czterdzieści złotych 00/100) .

za cały przedmiot zamówienia

Postępowanie o udzielenie w/w zamówienia publicznego prowadzone było w trybie przetargu nieograniczonego.

 

 

Działoszyce,  14  kwietnia  2005  r.

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta i Gminy w Działoszycach
Informację wytworzył:
Jolanta Kamińska
Informację wprowadził:
Krystyna Ciszek
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2005-04-14
Data ostatniej zmiany:
2005-04-15

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2020-07-02 11:19:01, zmian dokonał(a): Grzegorz Podsiadło

WCAG 2.0 (Level AA)