Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĘDU MIASTA I GMINY W DZIAŁOSZYCACH

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĘDU MIASTA I GMINY W DZIAŁOSZYCACH

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Gmina Działoszyce

Ikona statystyk

Rozstrzygnięcie przetargu

Zbieranie statystyk

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY

 

 

Burmistrz Miasta i Gminy Działoszyce podaje do publicznej wiadomości,
że w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Remont drogi gminnej nr nr 1508066 Szyszczyce przez wieś gm. Działoszyce na odcinku 0+000 – 0+355 km
.

zamawiający wybrał ofertę złożoną przez:

 

PRZEDSIĘBIORSTWO DROGOWE
”WOJTRANS”
Henryk Wojda
ul. Głowackiego 50
28-300 Jędrzejów

 

za ceną ofertową brutto: 36 314,52 zł.

(słownie: trzydzieści sześć tysięcy trzysta czternaście złotych 52/100).

za cały przedmiot zamówienia.

Postępowanie o udzielenie w/w zamówienia publicznego prowadzone było
w trybie przetargu nieograniczonego.

 

 

 

Burmistrz Miasta i Gminy
Działoszyce

/-/ mgr inż. Zdzisław Leks

 

Działoszyce,  28 czerwca 2005  r.

 

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta i Gminy w Działoszycach
Informację wytworzył:
Jolanta Kamińska
Informację wprowadził:
Krystyna Ciszek
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2005-06-28
Data ostatniej zmiany:
2005-06-29

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2020-07-06 14:14:47, zmian dokonał(a): Grzegorz Podsiadło

WCAG 2.0 (Level AA)