Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĘDU MIASTA I GMINY W DZIAŁOSZYCACH

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĘDU MIASTA I GMINY W DZIAŁOSZYCACH

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Gmina Działoszyce

Ikona statystyk

Ogłoszenie o wyborze oferty

Zbieranie statystyk

 

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY

 

 

Burmistrz Miasta i Gminy Działoszyce podaje do publicznej wiadomości, że w wyniku przeprowadzonego postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego na „Wykonanie projektów technicznych wraz z przedmiarem robót i kosztorysem inwestorskim na przebudowę dróg gminnych nr 158035 Dębiany-Stradów dł. 550 mb, nr 1508042 Działoszyce-Jakubowice dł. 750 mb i ulicy Zakościelnej w Działoszycach na odcinku dł. ok. 385 mb.”

zamawiający wybrał ofertę złożoną przez:

 

Pan
Krzysztof Tułak
Kąty Nowe 25
28-130 Stopnica


za ceną ofertową brutto: 6 745,00 zł.

(słownie: sześć tysięcy siedemset czterdzieści pięć złotych 00/100) .

za cały przedmiot zamówienia.

Postępowanie o udzielenie w/w zamówienia publicznego prowadzone było
w trybie przetargu nieograniczonego.

 

 

Działoszyce,  21  lipca 2005  r.

 

Burmistrz Miasta i Gminy
Działoszyce

/-/ Zdzisław Leks

 

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta i Gminy w Działoszycach
Informację wytworzył:
Marcin Leszczyński
Informację wprowadził:
Marcin Leszczyński
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2005-07-21
Data ostatniej zmiany:
2005-07-21

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2020-07-02 11:19:01, zmian dokonał(a): Grzegorz Podsiadło

WCAG 2.0 (Level AA)