Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĘDU MIASTA I GMINY W DZIAŁOSZYCACH

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĘDU MIASTA I GMINY W DZIAŁOSZYCACH

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Gmina Działoszyce

Ikona statystyk

Rostrzygnięcie przetargu

Zbieranie statystyk

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY

 

 

Burmistrz Miasta i Gminy Działoszyce podaje do publicznej wiadomości,
że w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „
Remont drogi gminnej nr 1508035 Dębiany – Stradów gm. Działoszyce w km 0+000 – 0+555.”

zamawiający wybrał ofertę złożoną przez:

 

Przedsiębiorstwo Robót

Inżynieryjno Drogowych

Spółka z  o. o.

Ul. Racławicka 41 b

32-200 Miechów

 

za ceną ofertową brutto: 74 775,63 zł.

(siedemdziesiąt cztery tysiące siedemset siedemdziesiąt siedem złoty 63/100).

za cały przedmiot zamówienia.

Postępowanie o udzielenie w/w zamówienia publicznego prowadzone było
w trybie przetargu nieograniczonego.

 

 

 

Burmistrz Miasta i Gminy
Działoszyce

/-/ mgr inż. Zdzisław Leks

 

Działoszyce,  15 września 2005  r.

 

 

 

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta i Gminy w Działoszycach
Informację wytworzył:
Marcin Leszczyński
Informację wprowadził:
Marcin Leszczyński
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2005-09-15
Data ostatniej zmiany:
2005-09-16

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2020-07-06 14:14:47, zmian dokonał(a): Grzegorz Podsiadło

WCAG 2.0 (Level AA)