Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĘDU MIASTA I GMINY W DZIAŁOSZYCACH

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĘDU MIASTA I GMINY W DZIAŁOSZYCACH

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Gmina Działoszyce

Ikona statystyk

Ogłoszenie o wyborze oferty

Zbieranie statystyk

 

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY

 

 

Burmistrz Miasta i Gminy Działoszyce podaje do publicznej wiadomości,
że w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego na na dostawę opału do budynków administrowanych przez Urząd Miasta
i Gminy w Działoszycach w sezonie grzewczym 2005/2006

zamawiający wybrał ofertę złożoną przez:

 

P.P.H.U. „SADPOL”

Krzysztof Sady

ul. Piłsudskiego 30

28-440 Działoszyce

 

 

za ceną ofertową brutto: 32 000,00 zł.

(słownie: trzydzieści dwa tysiące złotych 00/100).

za cały przedmiot zamówienia.

Postępowanie o udzielenie w/w zamówienia publicznego prowadzone było
w trybie przetargu nieograniczonego.

 

 

Działoszyce 17 października 2005 r.

 

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta i Gminy w Działoszycach
Informację wytworzył:
Marcin Leszczyński
Informację wprowadził:
Marcin Leszczyński
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2005-10-17
Data ostatniej zmiany:
2005-10-19

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2020-07-09 12:52:04, zmian dokonał(a): Grzegorz Podsiadło

WCAG 2.0 (Level AA)