Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĘDU MIASTA I GMINY W DZIAŁOSZYCACH

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĘDU MIASTA I GMINY W DZIAŁOSZYCACH

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Gmina Działoszyce

Ikona statystyk

Obwieszczenie - 24.09.2020 r.

Zbieranie statystyk

O wydaniu decyzji nr 3845/2020 z dna 16.09.2020 r. znak ZATiRA.IA.5161.131.2020 pozwalającej na wykoanie bezinwazujnych badań archeologicznych geofizyczne (magnetyczne) w granicach oraz w otoczeniu stanowiska archeologicznego Bronocice 1 AZP 96-60/97.

Zapytanie ofertowe - 21.09.2020 r.

Zbieranie statystyk

Zatrudnienie osoby na stanowisku prowadzącego zajęcia rytmiczne i taneczne w Przedszkolu Samorządowym w Działoszycach w ramach realizacji projektu pn.: „Bajkowe Przedszkole w Działoszycach”

Ogłoszenie o naborze - 21.09.2020 r.

Zbieranie statystyk

Nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze – podinspektor ds.  gospodarki komunalnej, rolnictwa i ochrony środowiska  w Urzędzie Miasta i Gminy w Działoszycach

Zaproszenie do składania ofert na stanowisko urzędnicze - 27.08.2020 r.

Zbieranie statystyk

Kierownik Referatu Spraw Obywatelskich i Urzędu Stanu Cywilnego

Zastępstwo na czas usprawiedliwionej nieobecności pracownika

Informacja o wynikach naboru - 11.08.2020

Zbieranie statystyk

Informacja o wynikach naboru kandydatów na wolne stanowisko Instruktor do spraw kulturalno-oświatowych Klubu Senior+ w Niewiatrowicach

Zawiadomienie - 07.08.2020 r.

Zbieranie statystyk

O wszczęciu postępowania w sprawie o wydanie pozwolenia na wykonanie bezinwazyjnych badań archeologicznych geofizycznie (magnetyczne) w granicach oraz w otoczeniu stanowiska archeologicznego Bronocice 1 AZP 96-60/97 na terenie sołectwa Bronocice, gm. Działoszyce.

Zaproszenie do składania ofert na stanowisko urzędnicze - 05.08.2020 r.

Zbieranie statystyk

Kierownik Referatu Spraw Obywatelskich i Urzędu Stanu Cywilnego

Zastępstwo na czas usprawiedliwionej nieobecności pracownika

Obwieszczenie - 05.08.2020 r.

Zbieranie statystyk

O wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji, polegającej na przebudowie części pomieszczeń budynku szkoły podstawowej w Działoszycach w zakresie adaptacji na potrzeby urządzenia przedszkola na terenie działek położonych w obrębie - DZIAŁOSZYCE, gm. Działoszyce o numerze ewid. gruntu: 843/3.

Informacja o wynikach - 03.08.2020 r.

Zbieranie statystyk

Nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze – referent ds.  drogownictwa, gospodarki nieruchomościami  w Urzędzie Miasta i Gminy w Działoszycach

Lista kandydatów spełniających wymagania formalne - 28.07.2020 r.

Zbieranie statystyk

Nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze – referent ds.  drogownictwa, gospodarki nieruchomościami  w Urzędzie Miasta i Gminy w Działoszycach

Obwieszczenie - 21.07.2020 r.

Zbieranie statystyk

O wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie elektroenergetycznej sieci średniego i niskiego napięcia, słupowej stacji transformatorowej

Obwieszczenie - 21.07.2020 r.

Zbieranie statystyk

O wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na wykonaniu robót budowlanych obejmujących budowę parku wypoczynkowo-spacerowego wraz z infrastrukturą techniczną w Działoszycach na terenie działek położonych w obrębie Działoszyce o numerze ewid. gruntu:755, 756/2

Ogłoszenie o naborze - 17.07.2020 r.

Zbieranie statystyk

Nabór kandydatów na wolne stanowisko Instruktor do spraw kulturalno-oświatowych Klubu Senior+ w Niewiatrowicach

Informacja o wynikach - 17.07.2020 r.

Zbieranie statystyk

Nabór kandydatów na wolne stanowisko Instruktor do spraw kulturalno-oświatowych Klubu Senior+ w Niewiatrowicach

Obwieszczenie - 09.07.2020 r.

Zbieranie statystyk

O wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie budynku przedszkola i żłobka dla dzieci do lat 3 na terenie działek położonych w obrębie Działoszyce o numerze ewid. gruntu: 590/1, 590/2, 590/8.


Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2020-09-24 08:16:51, zmian dokonał(a): Grzegorz Podsiadło

WCAG 2.0 (Level AA)