Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĘDU MIASTA I GMINY W DZIAŁOSZYCACH

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĘDU MIASTA I GMINY W DZIAŁOSZYCACH

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Gmina Działoszyce

Ikona statystyk

Ogłoszenie - 30.10.2019 r.

Zbieranie statystyk

Zaproszenie do składania ofert na wykonywanie usługi palacza centralnego ogrzewania.

Informacja dla rolników - 15.10.2019 r.

Zbieranie statystyk

Program pomocy dla rolników i producentów rolnych, którzy ponieśli szkody w gospodarstwach rolnych spowodowane wystąpieniem w 2019 r. suszy, huraganu, gradu, deszczu nawalnego, przymrozków wiosennych lub powodzi

Informacja dla rolników - 9.10.2019 r.

Zbieranie statystyk

Protokoły z szacowania szkód w gospodarstwie rolnym w związku z wystąpieniem niekorzystnego zjawiska atmosferycznego w postaci nawalnego deszczu oraz gradu jakie nawiedziły obszar gminy Działoszyce w dniach 23.05.2019 i 16.06.2019 r.

Obwieszczenie - 08.10.2019 r.

Zbieranie statystyk

O wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji, polegającej na przebudowie budynku szkoły podstawowej w Działoszycach w zakresie adaptacji pomieszczeń na cele MIEJSKIEGO DOMU KULTURY wraz z remontem konstrukcji więźby dachowej i wymianą pokrycia dachowego na terenie działek położonych w obrębie – DZIAŁOSZYCE, gm. Działoszyce o numerze ewid. gruntu: 843/3.

Obwieszczenie - 08.10.2019 r.

Zbieranie statystyk

O wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji, polegającej na przebudowie budynku szkoły podstawowej w Dzierążni wraz z remontem konstrukcji więźby dachowej i wymianą pokrycia dachowego oraz budowie boiska wielofunkcyjnego na terenie działek położonych w obrębie – DZIERĄŻNIA, gm. Działoszyce o numerze ewid. gruntu: 275.

Ogłoszenie - 04.10.2019 r.

Zbieranie statystyk

Zaproszenie do składania ofert na wykonywanie usługi palacza centralnego ogrzewania

Zawiadomienie - 24.09.2019 r.

Zbieranie statystyk

Zawiadomienie o sporządzeniu spisu wyborców

Zarządzanie Burmistrza Miasta i Gminy Działoszyce - 13.09.2019 r.

Zbieranie statystyk

W sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych odnośnie zmian statutów sołectw Gminy Działoszyce i Miasta Działoszyce

Ogłoszenie - 01.08.2019 r.

Zbieranie statystyk

Burmistrz Miasta i Gminy Działoszyce zaprasza do składania ofert na wykonywanie prac palacza centralnego ogrzewania

Sprawozdania finansowe za I półrocze 2019 roku - 29 lipca 2019 r.

Zbieranie statystyk

Informacja o wynikach naboru - 23.07.2019 r.

Zbieranie statystyk

Nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze - Podinspektor ds. zamówień publicznych i inwestycji

Obwieszczenie - 16.07.2019 r.

Zbieranie statystyk

O wszczęciu postepowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji,
polegającej na budowie elektroenergetycznej sieci średniego i niskiego napięcia, słupowej stacji transformatorowej na terenie działek położonych w obrębie – BRONOCICE, gm. Działoszyce o numerze ewid. gruntu: 319, 338, 152, 101/2, 100 na wniosek PGE Dystrybucja S.A. z siedzibą w Lublinie przy ul. Garbarskiej 21a, Oddział Skarżysko Kamienna.

Obwieszczenie - 16.07.2019 r.

Zbieranie statystyk

O wszczęciu postepowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.:
rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości KWASZYN i JANUSZOWICE na terenie działek położonych w obrębie – KWASZYN o numerze ewid. gruntu: 18, 17, 16/1, 15/1, 77, 110/1, 108/1, 6, 5, 2, 1 oraz w miejscowości JANUSZOWICE o numerze ewid. gruntu 303,300/2, 300/3, gm. Działoszyce na wniosek GMINY DZIAŁOSZYCE.

Lista kandydatów spełniających wymagania formalne - 15.07.2019 r.

Zbieranie statystyk

Nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze - Podinspektor ds. zamówień publicznych i inwestycji

Ogłoszenie konkursu - 3.07.2019 r.

Zbieranie statystyk

W celu wyłonienia kandydata na stanowisko dytektora Przedszkola Samorządowego w Działoszycach


Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2019-11-15 14:36:42, zmian dokonał(a): Marcin Leszczyński

WCAG 2.0 (Level AA)