Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĘDU MIASTA I GMINY W DZIAŁOSZYCACH

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĘDU MIASTA I GMINY W DZIAŁOSZYCACH

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Gmina Działoszyce

Ikona statystyk

Zarządzanie Burmistrza Miasta i Gminy Działoszyce - 13.09.2019 r.

Zbieranie statystyk

W sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych odnośnie zmian statutów sołectw Gminy Działoszyce i Miasta Działoszyce

Ogłoszenie - 01.08.2019 r.

Zbieranie statystyk

Burmistrz Miasta i Gminy Działoszyce zaprasza do składania ofert na wykonywanie prac palacza centralnego ogrzewania

Sprawozdania finansowe za I półrocze 2019 roku - 29 lipca 2019 r.

Zbieranie statystyk

Informacja o wynikach naboru - 23.07.2019 r.

Zbieranie statystyk

Nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze - Podinspektor ds. zamówień publicznych i inwestycji

Obwieszczenie - 16.07.2019 r.

Zbieranie statystyk

O wszczęciu postepowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji,
polegającej na budowie elektroenergetycznej sieci średniego i niskiego napięcia, słupowej stacji transformatorowej na terenie działek położonych w obrębie – BRONOCICE, gm. Działoszyce o numerze ewid. gruntu: 319, 338, 152, 101/2, 100 na wniosek PGE Dystrybucja S.A. z siedzibą w Lublinie przy ul. Garbarskiej 21a, Oddział Skarżysko Kamienna.

Obwieszczenie - 16.07.2019 r.

Zbieranie statystyk

O wszczęciu postepowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.:
rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości KWASZYN i JANUSZOWICE na terenie działek położonych w obrębie – KWASZYN o numerze ewid. gruntu: 18, 17, 16/1, 15/1, 77, 110/1, 108/1, 6, 5, 2, 1 oraz w miejscowości JANUSZOWICE o numerze ewid. gruntu 303,300/2, 300/3, gm. Działoszyce na wniosek GMINY DZIAŁOSZYCE.

Lista kandydatów spełniających wymagania formalne - 15.07.2019 r.

Zbieranie statystyk

Nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze - Podinspektor ds. zamówień publicznych i inwestycji

Ogłoszenie konkursu - 3.07.2019 r.

Zbieranie statystyk

W celu wyłonienia kandydata na stanowisko dytektora Przedszkola Samorządowego w Działoszycach

Ogłoszenie o naborze - 01.07.2019 r.

Zbieranie statystyk

Nabór na wolne stanowisko urzędnicze podinspektora ds zamówień publicznych i inwestycji

Wyjaśnienie w sprawie naboru - 26.06.2019 r.

Zbieranie statystyk

Wyjaśnienie w sprawie naboru na wolne stanowisko urzędnicze referenta w Zespole Ekonomiczno- Administracyjnym Jednostek w Działoszycach

Informacja o wynikach naboru - 24.06.2019 r.

Zbieranie statystyk

Nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze - Podinspektor ds. zamówień publicznych i inwestycji

Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej w Działoszycach - 19.06.2019 r.

Zbieranie statystyk

W sprawie udziału mieszkańców w debacie nad Raportem o stanie Miasta i Gminy Działoszyce za rok 2018

Obwieszczenie - 17.06.2019 r.

Zbieranie statystyk

O wszczęciu postepowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

Obwieszczenie - 12.06.2019 r.

Zbieranie statystyk

O wszczęciu postepowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

Ogłoszenie o naborze - 6.06.2019 r.

Zbieranie statystyk

Nabór na wolne stanowisko urzędnicze podinspektora ds zamówień publicznych i inwestycji


Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2019-09-13 08:46:59, zmian dokonał(a): Grzegorz Podsiadło

WCAG 2.0 (Level AA)