Powrót na stronę główną BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĘDU MIASTA I GMINY W DZIAŁOSZYCACH

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĘDU MIASTA I GMINY W DZIAŁOSZYCACH

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Gmina Działoszyce

Ikona statystyk

Informacja o wynikach naboru - 24.02.2021 r.

Ikona statystyk

Nabór na wolne stanowisko: Kierownik  Klubu Senior+ w Niewiatrowicach

Ogłoszenie konsultacji - 22.02.2021 r.

Ikona statystyk

Konsultacje projektu Uchwały Rady Miejskiej w Działoszycach w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2021

Lista kandydatów spełniających wymagania - 18.02.2021 r.

Ikona statystyk

Nabór na wolne stanowisko: Kierownik  Klubu Senior+ w Niewiatrowicach

Konkurs projektów wspierających rozwój sportu - 15.02.2021 r.

Ikona statystyk

Ogłoszenie konkursu projektów wspierających rozwój sportu na terenie gminy Dziłoszyce w 2021 roku

Zawiadomienie - 08.02.2021 r.

Ikona statystyk

Budowa kompleksu odrębnych farm fotowoltaicznych do 1,0 MW każda o łącznej mocy do 3 MW, zlokalizowanych w miejscowości Dziekanowice, gmina Działoszyce wraz z zagospodarowaniem terenu i niezbedną dla każdej z farm infrastrukturą.

Zawiadomienie - 08.02.2021 r.

Ikona statystyk

Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 768 na odcinku Jedrzejów - granica województwa wraz z obwodnicami m. Jedrzejów, Działoszyce, Skalbmierz, Topola, Kazimierza Wielka.

Ogłoszenie o naborze - 04.02.2021 r.

Ikona statystyk

Nabór na wolne stanowisko: Kierownik  Klubu Senior+ w Niewiatrowicach

Ogłoszenie o sprzedaży składnika majątku ruchomego - 04.02.2021 r.

Ikona statystyk

Pojazd marki STAR model: 244/JZS nr rej. TPI T639

Postanowienie - 01.02.2021 r.

Ikona statystyk

O odmowie wszczęcia postępowania

Nabór na rachmistrzów spisowych do Narodowego Spisu Powszechnego 2021 - 01.02.2021 r.

Ikona statystyk

Ogłoszenie w sprawie kryteriów naboru - 29.01.2021 r.

Ikona statystyk

Ogłoszenie w sprawie kryteriów naboru do przedszkola, Oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych Oraz do klas pierwszych szkół podstawowych I terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego I postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2021/2022.

Informacja o wynikach - 30.11.2020 r.

Ikona statystyk

Dot. postepowania pn.:zatrudnienie osoby na stanowisku prowadzącego zajęcia rytmiczne i taneczne w Przedszkolu Samorządowym w Działoszycach w ramach realizacji projektu pn.: „Bajkowe Przedszkole w Działoszycach” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Obwieszczenie - 27.11.2020 r.

Ikona statystyk

O wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: budowa sieci wodociągowej na terenie działek położonych w obrębie DZIEKANOWICE – o numerze ewid. gruntu: 164/2, 109/2, 125, 115/2, 116/2, 4/6 gm. Działoszyce.

Zapytanie ofertowe - 24.11.2020 r.

Ikona statystyk

na zatrudnienie osoby na stanowisku prowadzącego zajęcia rytmiczne i taneczne w Przedszkolu Samorządowym w Działoszycach w ramach realizacji projektu pn.: „Bajkowe Przedszkole w Działoszycach” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Informacja o unieważnieniu postępowania - 24.11.2020 r.

Ikona statystyk

na zatrudnienie osoby na stanowisku prowadzącego zajęcia rytmiczne i taneczne w Przedszkolu Samorządowym w Działoszycach w ramach realizacji projektu pn.: „Bajkowe Przedszkole w Działoszycach” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.


Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2021-02-24 15:05:22, zmian dokonał(a): Grzegorz Podsiadło

WCAG 2.0 (Level AA)