Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĘDU MIASTA I GMINY W DZIAŁOSZYCACH

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĘDU MIASTA I GMINY W DZIAŁOSZYCACH

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Gmina Działoszyce

Ikona statystyk

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu - 1.12.2017 r.

Zbieranie statystyk

Nabór na wolne stanowisko Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Działoszycach

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu - 30.11.2017 r.

Zbieranie statystyk

Nabór na wolne stanowisko urzędnicze - informatyk w Urzędzie Miasta i Gminy w Działoszycach

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu - 14.11.2017 r.

Zbieranie statystyk

Konkurs projektów wspierających rozwój sportu na terenie gminy Działoszyce w 2017 r.

Ogłoszenie o powołaniu komisji konkursowej - 31.10.2017 r.

Zbieranie statystyk

Konkurs projektów wspierających rozwój sportu na terenie gminy Działoszyce w 2017 r.

Ogłoszenie - 24.10.2017 r.

Zbieranie statystyk

Wznowienie naboru wniosków w ramach programu "Zorza" - Czyste powietrze nad Świętokrzyskim

Ogłoszenie - lista kandydatów - 24.10.2017 r.

Zbieranie statystyk

Ogłoszenie naboru na wolne stanowisko urzędnicze - informatyk w Urzędzie Miasta i Gminy w Działoszycach

Obwieszczenie - 20.10.2017 r.

Zbieranie statystyk

Odstąpienie od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu dokumentu pn. „Aktualizacja Programu Rewitalizacji dla Miasta i Gminy Działoszyce – październik 2017

Ogłoszenie - 18.10.2017 r.

Zbieranie statystyk

Harmonogram odbioru odpadów wielkogabarytowych i zużytego sprzętu elektronicznego

Ogłoszenie - 17.10.2017 r.

Zbieranie statystyk

Lista kandydatów spełniających wymogi formalne w naborze na wolne stanowisko Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Działoszycach

Ogłoszenie konkursu - 12.10.2017 r.

Zbieranie statystyk

Ogłoszenie konkursu projektów wspierających rozwój sportu na terenie gminy Działoszyce w 2017 r.

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko - 3.10.2017 r.

Zbieranie statystyk

Ogłoszenie naboru na wolne stanowisko urzędnicze - informatyk w Urzędzie Miasta i Gminy w Działoszycach

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko - 18.09.2017 r.

Zbieranie statystyk

Ogłoszenie naboru na wolne stanowisko Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Działoszycach

Zawiadomienie o zakończeniu postępowania - 14.08.2017 r.

Zbieranie statystyk

Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania - 6.07.2017 r.

Zbieranie statystyk

Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Obwieszczenie o wydaniu decyzji ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego - 1.06.2017 r.

Zbieranie statystyk

Budowa i utrzymanie pomieszczeń dla administracji, służących do zaspakajania zbiorowych potrzeb rekreacyjno - kulturalnych, zlokalizowaną na nieruchomości oznaczonej nr 4/6 w miejscowości gminnej Dziekanowice, Gmina Działoszyce


Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2017-12-07 08:54:59, zmian dokonał(a): Marcin Leszczyński

WCAG 2.0 (Level AA)