Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĘDU MIASTA I GMINY W DZIAŁOSZYCACH

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĘDU MIASTA I GMINY W DZIAŁOSZYCACH

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Gmina Działoszyce

Ikona statystyk

Ogłoszenia o przetargach z 2004 roku

Zbieranie statystyk

*************************************************

28 października 2004 roku

ZESPÓŁ EKONOMICZNO-ADMINISTRACYJNY SZKÓŁ I PLACÓWEK w DZIAŁOSZYCACH OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY o wartości szacunkowej zamówienia nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 60.000 EURO na dostawę i montaż okien PCV w budynku Zespołu Szkół w Działoszycach – Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Działoszycach

treść ogłoszenia   wynik przetargu

 

**************************************************************

6 września 2004 roku

ZESPÓŁ EKONOMICZNO-ADMINISTRACYJNY SZKÓŁ I PLACÓWEK

W DZIAŁOSZYCACH

ogłasza przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej zamówienia nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 60.000 EURO na wykonanie remontu stropodachu budynku Szkoły Podstawowej w Stępocicach o łącznej powierzchni 454 m2

treść ogłoszenia   wynik przetargu

 

**************************************************************

 

19 lipca 2004 roku

Burmistrz Miasta i Gminy  Działoszyce ogłasza PRZETARG NIEOGRANICZONY NA REALIZACJĘ ZAMÓWIENIA O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ 60 000 EURO NA:  „modernizację drogi gminnej
nr 1508014 Wolica-Bronów w m. Wolica gm. Działoszyce  w km.0+012 - 0+305”
· Uzyskanie specyfikacji istotnych warunków zamówienia

treść ogłoszenia   wynik przetargu

 

Burmistrz Miasta i Gminy  Działoszyce ogłasza PRZETARG NIEOGRANICZONY NA REALIZACJĘ ZAMÓWIENIA O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ 60 000 EURO NA: „modernizację drogi gminnej
nr 1508004 Dzierążnia-Marianów gm. Działoszyce w km.0+200 - 0+470” · Uzyskanie specyfikacji istotnych warunków zamówienia

treść ogłoszenia   wynik przetargu

***************************************************************

2 kwietnia 2004 roku

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

o wartości szacunkowej poniżej 60 000 EURO.

Wykonanie szczegółowej dokumentacji technicznej projektowo – kosztorysowej sieci wodociągowej wraz z przyłączani: wodociągu grupowego Sancygniów zadanie  III i Biedrzykowice, Iżykowice, Opatkowice zadanie IV.

treść ogłoszenia   wynik przetargu

***************************************************************

2 marca 2004 roku

BURMISTRZ MIASTA I GMINY DZIAŁOSZYCE

ogłasza III  przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niżej wymienionych nieruchomości stanowiących własność Gminy:

1.    działka zabudowana budynkiem po byłej Szkole Podstawowej, budynkiem gospodarczym, ogrodzenie, studnia kopana i boiskiem sportowym położona we wsi Sancygniów oznaczona nr. ewid. 454 o powierzchni 1,10 ha. Działka ta posiada urządzoną Księgę Wieczystą
Nr 26 162.

 

treść ogłoszenia   wynik przetargu

 

****************************************************************

 

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta i Gminy w Działoszycach
Informację wytworzył:
Jolanta Kamińska
Informację wprowadził:
Krystyna Ciszek
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2005-05-11
Data ostatniej zmiany:
2005-05-12

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2020-08-07 15:18:19, zmian dokonał(a): Grzegorz Podsiadło

WCAG 2.0 (Level AA)