Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĘDU MIASTA I GMINY W DZIAŁOSZYCACH

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĘDU MIASTA I GMINY W DZIAŁOSZYCACH

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Gmina Działoszyce

Ikona statystyk

Ogłoszenia o przetargach - 2005 rok

Zbieranie statystyk

27 grudnia 2005 roku

Burmistrz Miasta i Gminy  Działoszyce  
ul.  Skalbmierska   5   
28-440   Działoszyce

Telefon :  (041) 3526005   e - mail: gmina@dzialoszyce.pl

ogłasza  przetarg  nieograniczony  o wartości szacunkowej poniżej

60 000 euro na  wykonanie  projektów  decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu dla inwestycji z terenu Gminy Działoszyce.

treść ogłoszenia    wynik przetargu

*************************************************

4 października 2005 roku

BURMISTRZ MIASTA I GMINY w DZIAŁOSZYCACH

ul. Skalbmierska 5, 28-440 DZIAŁOSZYCE, tel. (41) 352-60-05 w. 26

 

OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY:

o wartości szacunkowej zamówienia nie przekraczającej wyrażonej w złotych

równowartości kwoty 60.000 EURO

NA WYKONANIE PROJEKTÓW TECHNICZNYCH WRAZ ZE SZCZEGÓŁOWĄ SPECYFIKACJĄ TECHNICZNĄ WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT, PRZEDMIAREM ROBÓT I KOSZTORYSEM INWESTORSKIM NA PRZEBUDOWĘ DRÓG GMINNYCH NR 158052 Pierocice – Rosiejów dł. 500 mb, NR 1508037 Dziekanowice przez wieś o dł. 600 mb, Nr 1508048 Opatkowice przez wieś o dł. 440 mb, Nr 1508024 Opatkowice – Iżykowice o dł. 120 mb, Nr 1508017 Lipówka-Świerczyna-Nowiny o dł. 500 mb, Nr 1508014 Bronów – Wolica o dł. 450 mb, Nr 1508008 Januszowice-Szyszczyce o dł. 600 mb, Nr 1508004 Dzierążnia – Marianów o dł.  470 mb, Nr 1508041 Gaik-Sudół o dł. 250 mb, Nr 1508057 Sudół-Dzierążnia o dł. 250 mb, Nr 1508058 Sypów przez wieś o dł. 400 mb.

treść ogłoszenia    wynik przetargu

*************************************************

26 września 2005 roku

ZESPÓŁ EKONOMICZNO-ADMINISTRACYJNY SZKÓŁ I PLACÓWEK

w DZIAŁOSZYCACH

ul. Skalbmierska 5, 28-440 DZIAŁOSZYCE, tel. (41) 352-60-10 w. 29

 

OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY:

o wartości szacunkowej zamówienia nie przekraczającej wyrażonej w złotych

równowartości kwoty 60.000 EURO

 

na dostawę opału do przedszkola, szkół podstawowych, gimnazjum i domów nauczyciela z terenu gminy Działoszyce w sezonie grzewczym 2005/2006

treść ogłoszenia    wynik przetargu

*************************************************

26 września 2005 roku

BURMISTRZ MIASTA I GMINY w DZIAŁOSZYCACH

ul. Skalbmierska 5, 28-440 DZIAŁOSZYCE, tel. (41) 352-60-05 w. 26

 

OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY:

o wartości szacunkowej zamówienia nie przekraczającej wyrażonej w złotych

równowartości kwoty 60.000 EURO

 

na dostawę opału do budynków administrowanych przez Urząd Miasta i Gminy w Działoszycach

w sezonie grzewczym 2005/2006

treść ogłoszenia    wynik przetargu

*************************************************

12 września 2005 roku

ZESPÓŁ EKONOMICZNO-ADMINISTRACYJNY SZKÓŁ I PLACÓWEK

w DZIAŁOSZYCACH

ul. Skalbmierska 5, 28-440 DZIAŁOSZYCE, tel. (41) 352-60-10 w. 29

 

OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY:

o wartości szacunkowej zamówienia nie przekraczającej wyrażonej w złotych

równowartości kwoty 60.000 EURO

 

na wykonanie przebudowy stropodachu budynku hali sportowej na stromy dach dwuspadowy
na konstrukcji drewnianej w zespole budynków Szkoły Podstawowej w Dzierążni

treść ogłoszenia    wynik przetargu

*************************************************

25 sierpnia 2005 roku

BURMISTRZ MIASTA I GMINY DZIAŁOSZYCE OGŁASZA

PRZETARG NIEOGRANICZONY NA REALIZACJĘ ZAMÓWIENIA O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ 60 000 EURO NA:

„Remont nawierzchni asfaltowej na ulicy Zakościelnej w Działoszycach 
w km. 0+000 - 0+217, 0+000- 75 i 0+000 – 77 o długości 369 mb (tj. 1804,63m2)

treść ogłoszenia    wynik przetargu

*************************************************

25 sierpnia 2005 roku

BURMISTRZ MIASTA I GMINY DZIAŁOSZYCE OGŁASZA

PRZETARG NIEOGRANICZONY NA REALIZACJĘ ZAMÓWIENIA O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ 60 000 EURO NA:

„Remont drogi gminnej nr 1508016 Przecławka - Zagórze - Lipówka gm. Działoszyce 
w km. 0+637 - 0+890 na długości 253 mb

treść ogłoszenia    wynik przetargu

*************************************************

25 sierpnia 2005 roku

BURMISTRZ MIASTA I GMINY DZIAŁOSZYCE OGŁASZA

PRZETARG NIEOGRANICZONY NA REALIZACJĘ ZAMÓWIENIA O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ 60 000 EURO NA:

„Remont drogi gminnej nr 1508042 Działoszyce – Jakubowice  gm. Działoszyce 
w km. 0+000 - 0+720”

treść ogłoszenia    wynik przetargu

*************************************************

25 sierpnia 2005 roku

BURMISTRZA MIASTA I GMINY DZIAŁOSZYCE OGŁASZA

PRZETARG NIEOGRANICZONY NA REALIZACJĘ ZAMÓWIENIA O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ 60 000 EURO NA:

„Remont drogi gminnej nr 1508035 Dębiany – Stradów gm. Działoszyce 
w km. 0+000 - 0+555”

treść ogłoszenia    wynik przetargu

*************************************************

28 lipca 2005 roku

      Urząd Miasta i Gminy w Działoszycach informuje, że został przedłużony termin składania ofert na realizację zadania pn. „Projekt kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Działoszyce, Dziekanowice, Chmielów, Niewiatrowice, Jakubowice, Pierocice, Szczotkowice z oczyszczalnią ścieków” do dnia 11 sierpnia 2005 roku do godz. 9.00

********************************************

14 lipca 2005 roku

OGŁOSZENIE

O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA REALIZACJĘ ZAMÓWIENIA O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ 60 000 EURO NA:

opracowanie pn. „ Projekt kanalizacji sanitarnej  w miejscowościach Działoszyce, Dziekanowice, Chmielów, Niewiatrowice, Jakubowice, Pierocice, Szczotkowice z oczyszczalnią ścieków”

treść ogłoszenia    wynik przetargu

*************************************************

11 lipca 2005 roku

 

ZESPÓŁ EKONOMICZNO-ADMINISTRACYJNY SZKÓŁ I PLACÓWEK

W DZIAŁOSZYCACH

ul. Skalbmierska 5, 28-440 DZIAŁOSZYCE, tel. (41) 352-60-05 w. 29

 

OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY:

o wartości szacunkowej zamówienia nie przekraczającej wyrażonej w złotych

równowartości kwoty 60.000 EURO

 

na wykonanie usługi dowozu uczniów do gimnazjum, szkół podstawowych i przedszkola na terenie gminy Działoszyce

w roku szkolnym 2005/2006

treść ogłoszenia     wynik przetargu

**************************************************

5 lipca 2005 roku

OGŁOSZENIE

O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA REALIZACJĘ ZAMÓWIENIA O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ 60 000 EURO NA: WYKONANIE PROJEKTÓW TECHNICZNYCH WRAZ Z PRZEDMIAREM ROBÓT I KOSZTORYSEM INWESTORSKIM NA PRZEBUDOWĘ DRÓG GMINNYCH, NR 158035 DĘBIANY-STRADÓW dł. 550 mb, NR 1508042 DZIAŁOSZYCE-JAKUBOWICE dł. 750 mb i ULICY ZAKOŚCIELNEJ W DZIAŁOSZYCACH NA ODCINKU dł. ok. 385 mb.

·        uzyskanie  specyfikacji istotnych warunków zamówienia

treść ogłoszenia     wynik przetargu

**************************************************

6 czerwca 2005 roku

OGŁOSZENIE

O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA REALIZACJĘ ZAMÓWIENIA O WARTOŚCI

SZACUNKOWEJ PONIŻEJ 60 000 EURO NA:

„remont drogi gminnej nr 1508067 Teodorów przez wieś gm. Działoszyce 
w km. 0+000 - 0+800”

· Uzyskanie specyfikacji istotnych warunków zamówienia

treść ogłoszenia    wynik przetargu

***************************************************

6 czerwca 2005 roku

OGŁOSZENIE

O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA REALIZACJĘ ZAMÓWIENIA O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ 60 000 EURO NA:

„remont drogi gminnej nr 1508066 Szyszczyce przez wieś gm. Działoszyce 
w km. 0+000 - 0+355”

· Uzyskanie specyfikacji istotnych warunków zamówienia

treść ogłoszenia    wynik przetargu

***************************************************

6 czerwca 2005 roku

OGŁOSZENIE

O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA REALIZACJĘ ZAMÓWIENIA O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ 60 000 EURO NA:

„remont drogi gminnej nr 1508056 Sudół – Bieglów  gm. Działoszyce 
w km. 0+000 - 0+560”

· Uzyskanie specyfikacji istotnych warunków zamówienia

treść ogłoszenia    wynik przetargu

***************************************************

6 czerwca 2005 roku

OGŁOSZENIE

O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA REALIZACJĘ ZAMÓWIENIA O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ 60 000 EURO NA:

„remont drogi gminnej nr 1508004 Dzierążnia – Marianów gm. Działoszyce 
w km. 0+000 - 0+368”

· Uzyskanie specyfikacji istotnych warunków zamówienia

treść ogłoszenia    wynik przetargu

***************************************************

6 czerwca 2005 roku

OGŁOSZENIE

O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA REALIZACJĘ ZAMÓWIENIA O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ 60 000 EURO NA:

„remont drogi gminnej nr 1508027 Dziekanowice – Podgaje  gm. Działoszyce 
w km. 0+000 - 0+370”

· Uzyskanie specyfikacji istotnych warunków zamówienia

treść ogłoszenia    wynik przetargu

 

***************************************************

 31 maja 2005 roku

OGŁOSZENIE

O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
NA PEŁNIENIE FUNKCJI INSPEKTORA  NADZORU 
NAD ZADANIEM

Remont drogi gminnej nr 1508028 Szczotkowice – Marcinów
w m. Szczotkowice gm. Działoszyce na odcinku 0+000 – 0+415 km
.”

· Uzyskanie specyfikacji istotnych warunków zamówienia

treść ogłoszenia    wynik przetargu

**************************************************

4 maja 2005 roku

OGŁOSZENIE

O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA REALIZACJĘ ZAMÓWIENIA O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ 60 000 EURO NA:

„remont drogi gminnej nr 1508067 Teodorów przez wieś gm. Działoszyce

 w km. 0+000 - 0+800”

· Uzyskanie specyfikacji istotnych warunków zamówienia

treść ogłoszenia    wynik przetargu

**************************************************

4 maja 2005 roku

OGŁOSZENIE

O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA REALIZACJĘ ZAMÓWIENIA O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ 60 000 EURO NA:

„remont drogi gminnej nr 1508004 Dzierążnia - Marianów w m. Dzierążnia  gm. Działoszyce  w km. 0+000 - 0+368”

· Uzyskanie specyfikacji istotnych warunków zamówienia

treść ogłoszenia    wynik przetargu

*************************************************

4 maja 2005 roku

OGŁOSZENIE

O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA REALIZACJĘ ZAMÓWIENIA O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ 60 000 EURO NA:

„remont drogi gminnej nr 1508028 Szczotkowice- Marcinów w m. Szczotkowice gm. Działoszyce  w km. 0+000 - 0+415”

· Uzyskanie specyfikacji istotnych warunków zamówienia

treść ogłoszenia  wynik przetargu

 

*************************************************

17 marca 2005 roku

OGŁOSZENIE

O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA REALIZACJĘ ZAMÓWIENIA O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ 60 000 EURO NA:

Opracowanie koncepcji architektoniczno-budowlanej sali sportowej z widownią i zapleczem przy Zespole Szkół w Działoszycach wraz z projektem zagospodarowania terenu przyległego do zespołu Szkół w Działoszycach przy ul. Szkolnej 5 .

treść ogłoszenia    wynik przetargu

*************************************************

16 marca 2005 roku

OGŁOSZENIE

O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA REALIZACJĘ ZAMÓWIENIA O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ 60 000 EURO NA: WYKONANIE PROJEKTÓW TECHNICZNYCH NA REMONTY DRÓG GMINNYCH NR 1508004 DZIERĄŻNIA-MARIANÓW dł. 700 mb, NR 1508028 SZCZOTKOWICE-MARCINÓW dł. 400 mb, NR 1508056 DZIEKANOWICE-PODGAJE dł. 370 mb Nr 15080056, SUDÓŁ-BIEGLÓW dł. 520 mb, NR 1508066 SZYSZCYCE PRZEZ WIEŚ dł. 350 mb

treść ogłoszenia    wynik przetargu

*************************************************

2 luty 2005 roku

BURMISTRZ MIASTA I GMINY DZIAŁOSZYCE OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY NA REALIZACJĘ ZAMÓWIENIA O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ 60 000 EURO NA: TRANSPORT KRUSZYWA ORAZ MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH NA TEREN MIASTA I GMINY DZIAŁOSZYCE

treść ogłoszenia    wynik przetargu

*************************************************

2 luty 2005 roku

BURMISTRZ MIASTA I GMINY OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY NA REALIZACJĘ ZAMÓWIENIA O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ 60 000 EURO NA: ZAKUP MIESZANEK KRUSZYWA DROGOWEGO.

treść ogłoszenia  wynik przetargu

*************************************************

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta i Gminy w Działoszycach
Informację wytworzył:
Marcin Leszczyński
Informację wprowadził:
Marcin Leszczyński
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2005-07-29
Data ostatniej zmiany:
2006-01-06

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2020-08-07 15:18:19, zmian dokonał(a): Grzegorz Podsiadło

WCAG 2.0 (Level AA)