Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĘDU MIASTA I GMINY W DZIAŁOSZYCACH

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĘDU MIASTA I GMINY W DZIAŁOSZYCACH

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Gmina Działoszyce

Ikona statystyk

Ogłoszenia o przetargach

Zbieranie statystyk

30 listopada 2006 roku

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

O WARTOŚCI PONIŻEJ 60 000 euro

Gmina  Działoszyce

28- 440 Działoszyce, ul. Skalbmierska 5, woj. świętokrzyskie

tel: 041-3526005,  fax: 041- 3526900

ogłasza przetarg nieograniczony na wyłonienie
Wykonawcy zadania pn.:

opracowanie dokumentacji projektowej na sieć wodociągową z niezbędnymi elementami infrastruktury technicznej wraz z indywidualnymi przyłączami w obrębach geodezyjnych: Szczotkowice, Dziewięczyce, Wolica, Zagórze, powiat pińczowski, woj. świętokrzyskie .

treść ogłoszenia     wynik przetargu

*************************************************

27 października 2006 roku

ZESPÓŁ EKONOMICZNO-ADMINISTRACYJNY SZKÓŁ I PLACÓWEK

w DZIAŁOSZYCACH

ul. Skalbmierska 5, 28-440 DZIAŁOSZYCE,
tel. (041) 352-60-10 w. 29

 

OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY:

o wartości szacunkowej zamówienia nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 60.000 EURO

 

na dostawę i montaż kotła stalowego c.o. wraz z podajnikiem na paliwo stałe typu węgiel EKO-groszek
do Szkoły Podstawowej w Stępocicach

treść ogłoszenia     wynik przetargu

*************************************************

19 października 2006 roku

 

Burmistrz Miasta i Gminy  Działoszyce  ogłasza przetarg nieograniczony na sprzedaż 2 szt. samochodów pożarniczych.

 treść ogłoszenia     wynik przetargu

*************************************************

3 października 2006 roku

ZESPÓŁ EKONOMICZNO-ADMINISTRACYJNY SZKÓŁ I PLACÓWEK

w DZIAŁOSZYCACH

ul. Skalbmierska 5, 28-440 DZIAŁOSZYCE,
 tel. (041) 352-60-10 w. 29

 

OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY:

o wartości szacunkowej zamówienia nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 60.000 EURO

na dostawę opału do przedszkola, szkół podstawowych, gimnazjum i domów nauczyciela z terenu gminy Działoszyce w sezonie grzewczym 2006/2007

treść ogłoszenia     wynik przetargu

*************************************************

3 października 2006 roku

BURMISTRZ MIASTA I GMINY w DZIAŁOSZYCACH

ul. Skalbmierska 5, 28-440 DZIAŁOSZYCE,
tel. (041) 352-60-05 w. 26

OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY:

o wartości szacunkowej zamówienia nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 60.000 EURO

na dostawę opału do budynków administrowanych przez Urząd Miasta i Gminy w Działoszycach

w sezonie grzewczym 2006/2007

treść ogłoszenia     wynik przetargu

*************************************************

14 września 2006 roku

Gmina  Działoszyce

28- 440 Działoszyce, ul. Skalbmierska 5, woj. świętokrzyskie

tel: 041-3526005,  fax: 041- 3526900

ogłasza przetarg nieograniczony na wyłonienie Wykonawcy zadania pn.:

opracowanie dokumentacji projektowej na sieć wodociągową z niezbędnymi elementami infrastruktury technicznej wraz z indywidualnymi przyłączami w obrębach geodezyjnych: Szczotkowice, Dziewięczyce, Wolica, Zagórze, powiat pińczowski, woj. świętokrzyskie

treść ogłoszenia     wynik przetargu      wyjaśnienie do SIWZ

*************************************************

24 sierpnia 2006 roku

Gmina Działoszyce

28- 440 Działoszyce, ul. Skalbmierska 5, woj. świętokrzyskie

tel: 041- 35-26-005,  fax: 041- 35-26-900

ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie pn.:

„Opracowanie dokumentacji projektowej na odbudowę dróg gminnych w Gminie Działoszyce"

 treść ogłoszenia     wynik przetargu     wyjaśnienie do SIWZ

*************************************************

24 sierpnia 2006 roku

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

O WARTOŚCI PONIŻEJ 60 000 euro

Gmina  Działoszyce

28- 440 Działoszyce, ul. Skalbmierska 5, woj. świętokrzyskie

tel: 041-3526005,  fax: 041- 3526900

ogłasza przetarg nieograniczony na
wyłonienie Wykonawcy zadania pn.: Pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa sieci wodociągowej  Sancygniów zad. III i  IV”, przy współfinansowaniu ze środków Unii Europejskiej, budżetu państwa
i Gminy Działoszyce
.

 treść ogłoszenia     wynik przetargu

*************************************************

23 sierpnia 2006 roku

 

BURMISTRZ 
MIASTA  I  GMINY DZIAŁOSZYCE

 

ogłasza I przetarg ustny nieograniczony

na sprzedaż budynku wolnostojącego z halą produkcyjną
o pow. 1800 m2 wraz z działką oznaczoną nr ewidencyjnym 5/5, 5/7, 5/8 o powierzchni łącznej 7200 m2  położonych w Dziekanowicach stanowiących własność Gminy Działoszyce.

 treść ogłoszenia     wynik przetargu

*************************************************

20 lipca 2006 roku

ZESPÓŁ EKONOMICZNO-ADMINISTRACYJNY SZKÓŁ I PLACÓWEK

W DZIAŁOSZYCACH

ul. Skalbmierska 5, 28-440 DZIAŁOSZYCE, tel. (41) 352-60-05 w. 29

OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY:

o wartości szacunkowej zamówienia nie przekraczającej wyrażonej w złotych

równowartości kwoty 60.000 EURO

na wykonanie usługi dowozu uczniów do gimnazjum, szkół podstawowych

i przedszkola na terenie gminy Działoszyce

w roku szkolnym 2006/2007

treść ogłoszenia     wynik przetargu

*************************************************

27 kwietnia 2006 roku

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO I BUDŻETU PAŃSTWA  W RAMACH ZINTEGROWANEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO ROZWOJU REGIONALNEGO 

 

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

dla zamówienia o szacunkowej wartości  powyżej 60 000 EURO

na zadanie pod nazwą:

„Budowa sieci wodociągowej Sancygniów zadanie III i IV.”

treść ogłoszenia    wynik przetargu

*************************************************

21 kwietnia 2006 roku

Gmina  Działoszyce

ul.Skalbmierska 5,  28-440 Działoszyce

telefon: (041)3526005

e-mail: gmina@dzialoszyce.pl

 

Ogłasza przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej

poniżej 60 tys.EURO.

 

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać w siedzibie zamawiającego  t.j. Urząd Miasta i Gminy Działoszyce, ul. Skalbmierska 5, 28-440 Działoszyce tel 35-26-005 
Fax 35-26-900 lub za zaliczeniem pocztowym Cena – 10 zł.

Przedmiotem zamówienia jest:  Zakup kruszywa na remont dróg gminnych na terenie Gminy Działoszyce w  2006 r.

treść ogłoszenia    wynik przetargu

*************************************************

18 kwietnia 2006 roku

OGŁOSZENIE

O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA REALIZACJĘ ZAMÓWIENIA O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ 60 000 EURO NA:

opracowanie pn.

„ Projekt budowlany rozbudowy Zespołu Szkół w Działoszycach o salę sportową wraz z obiektami i urządzeniami towarzyszącymi, na działce budowlanej istniejącej szkoły.”

· Sposób uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia .

treść ogłoszenia   wynik przetargu

*************************************************

5 kwietnia 2006 roku

Gmina  Działoszyce

ul.Skalbmierska 5,  28-440 Działoszyce

telefon: (041)3526005

e-mail: gmina@dzialoszyce.pl

 

Ogłasza przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej

poniżej 60 tys.EURO.

 

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać w siedzibie zamawiającego  t.j. Urząd Miasta i Gminy Działoszyce, ul. Skalbmierska 5, 28-440 Działoszyce tel 35-26-005 
Fax 35-26-900 lub za zaliczeniem pocztowym Cena – 10 zł.

Przedmiotem zamówienia jest:  Zakup kruszywa na remont dróg gminnych na terenie Gminy Działoszyce w  2006 r.

treść ogłoszenia   wynik przetargu

*************************************************

5 kwietnia 2006 roku

Gmina  Działoszyce

ul.Skalbmierska 5,  28-440 Działoszyce

telefon: (041)3526005

e-mail: gmina@dzialoszyce.pl

 

Ogłasza przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej

poniżej 60 tys. EURO.

 

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać w siedzibie zamawiającego  t.j. Urząd Miasta i Gminy Działoszyce, ul. Skalbmierska 5, 28-440 Działoszyce tel 35-26-005 
Fax 35-26-900 lub za zaliczeniem pocztowym Cena – 10 zł.

Przedmiotem zamówienia jest: Transport  kruszywa na remont dróg gminnych na terenie Gminy Działoszyce w  2006 r.

treść ogłoszenia   wynik przetargu

*************************************************

2 marca 2006 roku

BURMISTRZ MIASTA I GMINY DZIAŁOSZYCE OGŁASZA

PRZETARG NIEOGRANICZONY NA REALIZACJĘ ZAMÓWIENIA O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ 60 000 EURO NA:

„Remont drogi gminnej nr 1508014 Bronów – Wolica gm. Działoszyce 
w km. 0+000 - 0+550”

treść ogłoszenia   wynik przetargu

*************************************************

2 marca 2006 roku

BURMISTRZ MIASTA I GMINY DZIAŁOSZYCE OGŁASZA

PRZETARG NIEOGRANICZONY NA REALIZACJĘ ZAMÓWIENIA O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ 60 000 EURO NA:

„Remont drogi gminnej nr 1508037 Dziekanowice przez wieś gm. Działoszyce 
w km. 0+000 - 0+320” 
 

treść ogłoszenia   wynik przetargu

*************************************************

 2 marca 2006 roku

BURMISTRZ MIASTA I GMINY DZIAŁOSZYCE OGŁASZA

PRZETARG NIEOGRANICZONY NA REALIZACJĘ ZAMÓWIENIA O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ 60 000 EURO NA:

„Remont drogi gminnej nr 1508004 Dzierążnia-Marianów gm. Działoszyce 
odcinek o dł. 180 mb"
 
 

treść ogłoszenia   wynik przetargu

*************************************************

2 marca 2006 roku

BURMISTRZ MIASTA I GMINY DZIAŁOSZYCE OGŁASZA

PRZETARG NIEOGRANICZONY NA REALIZACJĘ ZAMÓWIENIA O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ 60 000 EURO NA:

„Remont drogi gminnej nr 1508004 Dzierążnia - Marianów gm. Działoszyce 

w km. 0+434  0+715”

treść ogłoszenia     wynik przetargu

*************************************************

2 marca 2006 roku

BURMISTRZ MIASTA I GMINY DZIAŁOSZYCE OGŁASZA

PRZETARG NIEOGRANICZONY NA REALIZACJĘ ZAMÓWIENIA O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ 60 000 EURO NA:

„Remont drogi gminnej nr 1508017 Lipówka – Świerczyna – Nowiny gm. Działoszyce  w km. 0+000 - 0+500”

treść ogłoszenia     wynik przetargu

*************************************************

2 marca 2006 roku

BURMISTRZ MIASTA I GMINY DZIAŁOSZYCE OGŁASZA

PRZETARG NIEOGRANICZONY NA REALIZACJĘ ZAMÓWIENIA O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ 60 000 EURO NA:

„Remont drogi gminnej nr 1508052 Pierocice – Rosiejów gm. Działoszyce 
w km. 0+000 - 0+500”

treść ogłoszenia    wynik przetargu

*************************************************

 2 marca 2006 roku

BURMISTRZ MIASTA I GMINY DZIAŁOSZYCE OGŁASZA

PRZETARG NIEOGRANICZONY NA REALIZACJĘ ZAMÓWIENIA O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ 60 000 EURO NA:

„Remont drogi gminnej nr 1508057 Sudół – Dzierążnia gm. Działoszyce 
w km. 0+000 - 0+255”

treść ogłoszenia    wynik przetargu

*************************************************

 2 marca 2006 roku

BURMISTRZ MIASTA I GMINY DZIAŁOSZYCE OGŁASZA

PRZETARG NIEOGRANICZONY NA REALIZACJĘ ZAMÓWIENIA O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ 60 000 EURO NA:

„Remont drogi gminnej nr 1508058 Sypów przez wieś gm. Działoszyce 
w km. 0+000 - 0+400”

treść ogłoszenia    wynik przetargu

*************************************************

 2 marca 2006 roku

BURMISTRZ MIASTA I GMINY DZIAŁOSZYCE OGŁASZA

PRZETARG NIEOGRANICZONY NA REALIZACJĘ ZAMÓWIENIA O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ 60 000 EURO NA:

„Remont drogi gminnej nr 1508041 Gaik - Sudół gm. Działoszyce 
w km. 0+000  0+260”

treść ogłoszenia    wynik przetargu

*************************************************

 2 marca 2006 roku

BURMISTRZ MIASTA I GMINY DZIAŁOSZYCE OGŁASZA

PRZETARG NIEOGRANICZONY NA REALIZACJĘ ZAMÓWIENIA O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ 60 000 EURO NA:

„Remont drogi gminnej nr 1508031 Bronów - Świerczyna
(Świerczyna przez wieś) gm. Działoszyce 
w km. 2+007 - 2+290”

treść ogłoszenia    wynik przetargu

*************************************************

 2 marca 2006 roku

BURMISTRZ MIASTA I GMINY DZIAŁOSZYCE OGŁASZA

PRZETARG NIEOGRANICZONY NA REALIZACJĘ ZAMÓWIENIA O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ 60 000 EURO NA:

„Remont drogi gminnej nr 1508008 Januszowice - Szyszczyce gm. Działoszyce  w km. 0+000  0+628”

treść ogłoszenia    wynik przetargu

*************************************************

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta i Gminy w Działoszycach
Informację wytworzył:
Marcin Leszczyński
Informację wprowadził:
Marcin Leszczyński
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2006-10-05
Data ostatniej zmiany:
2007-01-08

Ogłoszenie o przetargach - rok 2006

Zbieranie statystyk
Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta i Gminy w Działoszycach
Informację wytworzył:
Marcin Leszczyński
Informację wprowadził:
Marcin Leszczyński
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2005-12-28
Data ostatniej zmiany:
2006-03-28

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2020-07-07 14:18:02, zmian dokonał(a): Grzegorz Podsiadło

WCAG 2.0 (Level AA)