Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĘDU MIASTA I GMINY W DZIAŁOSZYCACH

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĘDU MIASTA I GMINY W DZIAŁOSZYCACH

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Gmina Działoszyce

Ikona statystyk

Ogłoszenia o przetargach

Zbieranie statystyk

15 października 2007 roku

OGŁOSZENIE O   PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

Gmina Działoszyce, ul. Skalbmierska 5, 28-440 Działoszyce, woj.   świętokrzyskie,
  tel. (41) 35-26-005 , fax: (41) 35-26-900 ogłasza przetarg nieograniczony na:   

roboty budowlane związane z realizacją projektu pn.

 

Utworzenie   centrum kulturalno-wypoczynkowego we wsi Dzierążnia

treść ogłoszenia     wynik przetargu

*************************************************

1 października 2007 roku


ZESPÓŁ   EKONOMICZNO-ADMINISTRACYJNY SZKÓŁ I PLACÓWEK

w   DZIAŁOSZYCACH

ul.   Skalbmierska 5, 28-440 DZIAŁOSZYCE, tel. (041) 352-60-10 w. 29

OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY:

na dostawę opału do   przedszkola, szkół podstawowych, gimnazjum i domów nauczyciela z terenu gminy   Działoszyce w sezonie grzewczym 2007/2008

treść ogłoszenia     wynik przetargu

*************************************************

1 października 2007 rok


  

BURMISTRZ MIASTA I GMINY w DZIAŁOSZYCACH  

ul. Skalbmierska 5, 28-440 DZIAŁOSZYCE, tel. (041)   352-60-05 w. 26

OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY:

na dostawę opału do budynków administrowanych
przez Urząd Miasta i Gminy w Działoszycach

w sezonie grzewczym 2007/2008

treść ogłoszenia     wynik przetargu

*************************************************

18 września 2007 roku

Gmina Działoszyce

Ogłasza przetarg nieograniczony

o wartości powyżej 14.000 EURO na zasadach  określonych w ustawie Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U z 2006 r. nr 164, poz. 1163 z późniejszymi zmianami) na opracowanie:


Projektu budowlanego rozbudowy i przebudowy zespołu obiektów sportowych w Działoszycach położonych przy ul. Stawisko 12 ( tzw. Stadion) wraz z obiektami i urządzeniami towarzyszącymi”.

treść ogłoszenia     wynik przetargu 

*************************************************

18 września 2007 roku

Gmina Działoszyce

Ogłasza przetarg nieograniczony

      

o wartości powyżej 14.000 EURO na zasadach  określonych w ustawie Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U z 2006 r. nr 164, poz. 1163 z późniejszymi zmianami) na :


      

Opracowanie projektu budowlano-wykonawczego ogrodzenia, boisk szkolnych i parkingu przy Zespole Szkół w Działoszycach.

treść ogłoszenia     wynik przetargu 

*************************************************

4 września 2007 roku

Gmina Działoszyce

Ogłasza przetarg nieograniczony

o wartości powyżej 14.000 EURO na zasadach  określonych w ustawie Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U z 2006 r. nr 164, poz. 1163 z późniejszymi zmianami) na :


Opracowanie projektu budowlano-wykonawczego ogrodzenia, boisk szkolnych i parkingu przy Zespole Szkół w Działoszycach.

treść ogłoszenia     wynik przetargu 

*************************************************

20 sierpnia 2007 roku

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – dostawa

  1. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

Ochotnicza Straż Pożarna  w Jakubowicach, Jakubowice 56, 28-440 Działoszyce, woj. świętokrzyskie tel 041 3526005, fax 0413526900

Przedmiotem zamówienia jest:

Dostawa 1 sztuki fabrycznie nowego lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem 4x4

treść ogłoszenia     wynik przetargu 

*************************************************

14 sierpnia 2007 roku

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM


Gmina Działoszyce, ul. Skalbmierska 5, 28-440 Działoszyce, woj. Świętokrzyskie, tel. (41) 35-26-005 , fax: (41) 35-26-900 ogłasza przetarg nieograniczony na:

roboty budowlane związane z realizacją projektu pn.

Utworzenie centrum kulturalno-wypoczynkowego we wsi Dzierążnia

treść ogłoszenia     wynik przetargu   wyjaśnienie do SIWZ

*************************************************

16 lipca 2007 roku

Przetarg nieograniczony
na roboty budowlane związane z realizacją projektu pn:

Utworzenie centrum kulturalno-wypoczynkowego
we wsi Dzierążnia

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

Gmina Działoszyce, ul. Skalbmierska 5, 28-440 Działoszyce, woj. Świętokrzyskie, tel. (41) 35-26-005 , fax: (41) 35-26-900 ogłasza przetarg nieograniczony na:

roboty budowlane związane z realizacją projektu pn.

Utworzenie centrum kulturalno-wypoczynkowego we wsi Dzierążnia

treść ogłoszenia     wynik przetargu
*************************************************

12 lipca 2007 roku

ZESPÓŁ EKONOMICZNO-ADMINISTRACYJNY SZKÓŁ I PLACÓWEK

W DZIAŁOSZYCACH

ul. Skalbmierska 5, 28-440 DZIAŁOSZYCE, tel. (41) 352-60-05 w. 29

OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY:

na wykonanie usługi dowozu uczniów do gimnazjum, szkół podstawowych i przedszkola na terenie gminy Działoszyce

w roku szkolnym 2007/2008

treść ogłoszenia     wynik przetargu

*************************************************
20 czerwiec 2007 roku

Gmina Działoszyce

ogłasza przetarg nieograniczony na roboty budowlane związane z realizacją projektu pn:
 „Utworzenie centrum kulturalno-wypoczynkowego
we wsi Dzierążnia

Zamawiający:
Gmina Działoszyce,
ul. Skalbmierska 5,
28-440 Działoszyce, woj. świętokrzyskie,
tel. (41) 35-26-005 , fax: (41) 35-26-900 ogłasza przetarg

treść ogłoszenia     wynik przetargu 

*************************************************
29 marzec 2007 roku

OGŁOSZENIE

O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA REALIZACJĘ ZAMÓWIENIA O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ 60 000 EURO NA:

1. Nazwa zamówienia:

    Obsługa bankowa budżetu gminy oraz rachunków samorządowych jednostek organizacyjnych.

treść ogłoszenia     wynik przetargu    wyjaśnienie do SIWZ

*************************************************

22 marzec 2007 roku

OGŁOSZENIE

O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA REALIZACJĘ ZAMÓWIENIA O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ 60 000 EURO NA:

Odbudowa drogi gminnej nr 1508033 Chmielów - Dziekanowice gm. Działoszyce w km 0+000 - 0+250”

treść ogłoszenia     wynik przetargu

*************************************************

22 marzec 2007 roku

OGŁOSZENIE

O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA REALIZACJĘ ZAMÓWIENIA O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ 60 000 EURO NA:

Odbudowa drogi gminnej nr 1508073 Działoszyce-Dziekanowice 
gm. Działoszyce w km 0+000 - 0+095”

treść ogłoszenia     wynik przetargu

*************************************************

22 marzec 2007 roku

OGŁOSZENIE

O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA REALIZACJĘ ZAMÓWIENIA O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ 60 000 EURO NA:

Odbudowa drogi gminnej nr 1508013 Ksawerów –Dębowiec -Szyszczyce gm. Działoszyce
w km. 0+000 - 0+400”

treść ogłoszenia     wynik przetargu

*************************************************

22 marzec 2007 roku

OGŁOSZENIE

O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA REALIZACJĘ ZAMÓWIENIA O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ 60 000 EURO NA:

Odbudowa drogi gminnej nr 1508002 Sypów – Dzierążnia gm. Działoszyce w km 0+000 – 0+315 i w km 1+955 - 2+530”

treść ogłoszenia     wynik przetargu

*************************************************

22 marzec 2007 roku

OGŁOSZENIE

O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA REALIZACJĘ ZAMÓWIENIA O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ 60 000 EURO NA:

Odbudowa drogi gminnej nr 1508046 Lipówka przez wieś gm. Działoszyce w km 0+000 - 0+420”

treść ogłoszenia     wynik przetargu

*************************************************

22 marzec 2007 roku

OGŁOSZENIE

O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA REALIZACJĘ ZAMÓWIENIA O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ 60 000 EURO NA:

Odbudowa drogi gminnej nr 1508001 Sypów – Marianów gm. Działoszyce
w km 1+750 - 1+900”

treść ogłoszenia     wynik przetargu

*************************************************

22 marzec 2007 roku

OGŁOSZENIE

O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA REALIZACJĘ ZAMÓWIENIA O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ 60 000 EURO NA:

Odbudowa drogi gminnej nr 1508017 Lipówka – Świerczyna – Nowiny gm. Działoszyce w km 0+500 - 1+080”

treść ogłoszenia     wynik przetargu

*************************************************

22 marzec 2007 roku

OGŁOSZENIE

O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA REALIZACJĘ ZAMÓWIENIA O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ 60 000 EURO NA:

Odbudowa drogi gminnej nr 1508051 Pierocice – Słupów gm. Działoszyce
w km 0+000 - 0+200

treść ogłoszenia     wynik przetargu

*************************************************

22 marzec 2007 roku

OGŁOSZENIE

O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA REALIZACJĘ ZAMÓWIENIA O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ 60 000 EURO NA:

Odbudowa drogi gminnej nr 1508024 Opatkowice – Iżykowice gm. Działoszyce w km 0+000 - 0+164”

Odbudowa drogi gminnej nr 1508048 Opatkowice przez wieś gm. Działoszyce w km 0+000 - 0+415”

treść ogłoszenia     wynik przetargu

*************************************************

22 marzec 2007 roku

OGŁOSZENIE

O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA REALIZACJĘ ZAMÓWIENIA O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ 60 000 EURO NA:

Odbudowa drogi gminnej nr 1508056 Sudół – Bieglów gm. Działoszyce w km 0+560 - 0+980”

treść ogłoszenia     wynik przetargu

*************************************************

22 marzec 2007 roku

OGŁOSZENIE

O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA REALIZACJĘ ZAMÓWIENIA O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ 60 000 EURO NA:

„Odbudowa drogi gminnej nr 1508009 Dzierążnia - Szyszczyce gm. Działoszyce w km 1+350 - 1+720”

treść ogłoszenia     wynik przetargu

*************************************************

22 marzec 2007 roku

OGŁOSZENIE

O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA REALIZACJĘ ZAMÓWIENIA O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ 60 000 EURO NA:

Odbudowa drogi gminnej nr 1508018 Lipówka – Świerczyna – Stępocice – Teodorów gm. Działoszyce w km 2+500 - 3+500”

treść ogłoszenia     wynik przetargu    wyjaśnienie do SIWZ

*************************************************

22 marzec 2007 roku

OGŁOSZENIE

O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA REALIZACJĘ ZAMÓWIENIA O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ 60 000 EURO NA:

Odbudowa drogi Zagaje Dębiańskie przez wieś gm. Działoszyce w km 0+000 - 0+150”

treść ogłoszenia     wynik przetargu

*************************************************

2 luty 2007 roku

Treść przetargu:

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

O WARTOŚCI PONIŻEJ 60 000 euro

Gmina  Działoszyce

28- 440 Działoszyce, ul. Skalbmierska 5, woj. świętokrzyskie

tel. (41) 35-26-005, fax (41) 35-26-900. Sekretariat.

ogłasza przetarg nieograniczony na opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: „Przebudowa drogi wojewódzkiej
Nr 768 w granicach administracyjnych Miasta i Gminy Działoszyce”

treść ogłoszenia     wynik przetargu

*************************************************

1 luty 2007 roku

Gmina  Działoszyce

ul. Skalbmierska 5,  28-440 Działoszyce

telefon: (041)3526005

e-mail: gmina@dzialoszyce.pl

Ogłasza przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej

poniżej 60 tys.EURO.

Przedmiotem zamówienia jest:

Transport kruszywa drogowego o frakcji 0-63 mm i 0-31,5 mm z bieżącej produkcji w ilości około 3 000 ton z przeznaczeniem na remonty dróg gminnych na terenie miasto- gminy Działoszyce z odległości ok. 80 km od siedziby miasto-gminy Działoszyce

Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert częściowych.

treść ogłoszenia     wynik przetargu

*************************************************

1 luty 2007 roku

Gmina  Działoszyce

ul.Skalbmierska 5,  28-440 Działoszyce

telefon: (041)3526005

e-mail: gmina@dzialoszyce.pl

Ogłasza przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej
poniżej 60 tys.EURO.

Przedmiotem zamówienia jest: Zakup kruszywa na remont dróg gminnych na terenie Gminy Działoszyce w  2007 r.

         Mieszanka kruszywa       0 – 63 mm.      -     2500 ton

         Mieszanka kruszywa     0 – 31,5 mm       -    500 ton

treść ogłoszenia     wynik przetargu

*************************************************

8 stycznia 2007 roku

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

O WARTOŚCI PONIŻEJ 60 000 euro

Gmina  Działoszyce

28- 440 Działoszyce, ul. Skalbmierska 5, woj. świętokrzyskie

tel: 041-3526005,  fax: 041- 3526900

ogłasza przetarg nieograniczony na wyłonienie
Wykonawcy zadania pn.:

opracowanie dokumentacji projektowej na sieć wodociągową z niezbędnymi elementami infrastruktury technicznej wraz z indywidualnymi przyłączami w obrębach geodezyjnych: Szczotkowice, Dziewięczyce, Wolica, Zagórze, powiat pińczowski, woj. świętokrzyskie .

treść ogłoszenia     wynik przetargu

*************************************************

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta i Gminy w Działoszycach
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Marcin Leszczyński (marcin)
Data wytworzenia:
2007-01-08
Data publikacji:
2007-09-04
Data ostatniej zmiany:
2007-10-15

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2020-08-07 15:18:19, zmian dokonał(a): Grzegorz Podsiadło

WCAG 2.0 (Level AA)