Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĘDU MIASTA I GMINY W DZIAŁOSZYCACH

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĘDU MIASTA I GMINY W DZIAŁOSZYCACH

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Gmina Działoszyce

Ikona statystyk

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Zbieranie statystyk

 

OGŁOSZENIE
O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

 

Burmistrz Miasta i Gminy Działoszyce podaje do publicznej wiadomości, że w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na Opracowanie dokumentacji projektowej na sieć wodociągową z niezbędnymi elementami infrastruktury technicznej wraz z indywidualnymi przyłączami w obrębach geodezyjnych: Szczotkowice, Dziewięczyce, Wolica, Zagórze, powiat pińczowski, woj. świętokrzyskie.”

zamawiający wybrał ofertę złożoną przez:

 

Firmę Handlowo Usługową „KMR”
Zbigniew Kowalski

Nadzór inwestorski inżynierii wodnej,

wentylacyjnej , cieplnej i gazowej
ul. Brzozy II 16
28-530 Skalbmierz

 

za ceną ofertową brutto: 95 000,00 zł.

(słownie: dziewięćdziesiąt pięć tysięcy złotych 00/100) .

za cały przedmiot zamówienia.

 

Postępowanie o udzielenie w/w zamówienia publicznego prowadzone było w trybie przetargu nieograniczonego.

 

Burmistrz Miasta i Gminy

Działoszyce

/-/ Zdzisław Leks

Działoszyce dnia 7 lutego 2007 r.

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta i Gminy w Działoszycach
Informację wytworzył:
Marcin Leszczyński
Informację wprowadził:
Marcin Leszczyński
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2007-02-09
Data ostatniej zmiany:
2007-02-09

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2020-07-06 14:14:47, zmian dokonał(a): Grzegorz Podsiadło

WCAG 2.0 (Level AA)