Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĘDU MIASTA I GMINY W DZIAŁOSZYCACH

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĘDU MIASTA I GMINY W DZIAŁOSZYCACH

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Gmina Działoszyce

Ikona statystyk

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Zbieranie statystyk
 

OGŁOSZENIE
O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Burmistrz Miasta i Gminy Działoszyce podaje do publicznej wiadomości, że w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „ Transport kruszywa na remonty dróg gminnych na terenie Gminy Działoszyce w 2007 roku

zamawiający wybrał ofertę złożoną przez:
 

Transport Towarowy
Krzysztof Zieliński

ul. Konstytucji 3-go Maja 49

28-500 Kazimierza Wielka
za ceną ofertową brutto: 0,23 zł .

(słownie: dwadzieścia trzy grosze ) za 1 tono- kilometr ładowny.

Postępowanie o udzielenie w/w zamówienia publicznego prowadzone było w trybie przetargu nieograniczonego.

 


 

Działoszyce, 12.03.2007 r.

Burmistrz Miasta i Gminy
Działoszyce
/-/ Zdzisław Leks

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta i Gminy w Działoszycach
Informację wytworzył:
Marcin Leszczyński
Informację wprowadził:
Marcin Leszczyński
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2007-03-12
Data ostatniej zmiany:
2007-03-19

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2020-07-07 14:18:02, zmian dokonał(a): Grzegorz Podsiadło

WCAG 2.0 (Level AA)