Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĘDU MIASTA I GMINY W DZIAŁOSZYCACH

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĘDU MIASTA I GMINY W DZIAŁOSZYCACH

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Gmina Działoszyce

Ikona statystyk

Ogłoszenie

Zbieranie statystyk
OGŁOSZENIE

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTYBurmistrz Miasta i Gminy Działoszyce podaje do publicznej wiadomości, że w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

na „Odbudowa drogi gminnej nr 1508033 Chmielów - Dziekanowice gm. Działoszyce  w km  0+000 - 0+250”

zamawiający wybrał ofertę złożoną przez:


Przedsiębiorstwo Drogowe

"WOJTRANS"

ul. Głowackiego 50

28-300 Jędrzejów


za ceną ofertową brutto: 30 158,40zł.

(słownie: trzydzieści tysięcy sto pięćdziesiąt osiem złotych 40/100) .za cały przedmiot zamówienia.

Postępowanie o udzielenie w/w zamówienia publicznego prowadzone było w trybie przetargu nieograniczonego.Działoszyce, 16.04.2007 r.

Burmistrz
Miasta i Gminy Działoszyce /-/ Zdzisław Leks

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta i Gminy w Działoszycach
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Marcin Leszczyński (marcin)
Data wytworzenia:
2007-04-17
Data publikacji:
2007-04-17
Data ostatniej zmiany:
2007-04-17

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2020-07-02 14:28:15, zmian dokonał(a): Grzegorz Podsiadło

WCAG 2.0 (Level AA)