Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĘDU MIASTA I GMINY W DZIAŁOSZYCACH

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĘDU MIASTA I GMINY W DZIAŁOSZYCACH

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Gmina Działoszyce

Ikona statystyk

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Zbieranie statystyk

OGŁOSZENIE
O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY


Burmistrz Miasta i Gminy Działoszyce podaje do publicznej wiadomości, że w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na  „obsługę bankową budżetu Miasta i Gminy w Działoszycach oraz rachunków samorządowych jednostek organizacyjnych”

zamawiający wybrał ofertę złożoną przez:


Krakowski Bank Spółdzielczy

31 – 150 Kraków

Rynek Kleparski 8


Postępowanie o udzielenie w/w zamówienia publicznego prowadzone było w trybie przetargu nieograniczonego.


Działoszyce, 18.04.2007 r.

Burmistrz Miasta i Gminy Działoszyce
/-/ Zdzisław Leks

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta i Gminy w Działoszycach
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Marcin Leszczyński (marcin)
Data wytworzenia:
2007-04-19
Data publikacji:
2007-04-19
Data ostatniej zmiany:
2007-06-25

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2020-07-02 15:09:01, zmian dokonał(a): Grzegorz Podsiadło

WCAG 2.0 (Level AA)