Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĘDU MIASTA I GMINY W DZIAŁOSZYCACH

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĘDU MIASTA I GMINY W DZIAŁOSZYCACH

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Gmina Działoszyce

Ikona statystyk

Wyjaśnienie do SIWZ

Zbieranie statystyk

WYJAŚNIENIE  DO  SIWZ

 

 Dotyczy: Przetargu na „Obsługa bankowa budżetu Miasta i Gminy Działoszyce oraz rachunków samorządowych jednostek organizacyjnych

 

 

Zgodnie z art. 38 ust. 4 i 5 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2006 r. Nr 164, poz. 1163) dokonuje się modyfikacji treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamóweinia:


W części II pkt 2. SIWZ, w wierszu 5 do 6 o treści:

Dla obliczenia kosztu prowadzenia i obsługi rachunku należy przyjąć, że prowadzony będzie jeden rachunek (bieżący), na którym:”

dokonuje się następującej modysfikacji treści Specyfikacji:

Dla obliczenia kosztu prowadzenia i obsługi rachunku należy przyjąć, że prowadzony będzie jeden rachunek (bieżący) i rachunki pomocnicze, na którym:”


W załączniku nr 1 do SIWZ w pkt. I ppkt 1/ o treści:

1/otwarcie rachunku (za rachunek) ........................ zł ............gr

(słownie złotych ...........................................................................)

dokonuje się następującej modysfikacji treści Specyfikacji:

1/otwarcie rachunku (za 1 rachunek) ........................ zł ............gr

(słownie złotych ...........................................................................)”

W załączniku nr 1 do SIWZ w pkt. I ppkt 2/ o treści:

2/ prowadzenie rachunku (miesięcznie)  ........................zł ............ gr

(słownie złotych ............................................................................)”

dokonuje się następującej modysfikacji treści Specyfikacji:

2/ prowadzenie 1 rachunku (miesięcznie)  ........................zł ............ gr

(słownie złotych ............................................................................)”

W załączniku nr 1 do SIWZ w pkt. I ppkt 3/ o treści:

3/ wypłata świadczeń rodzinnych z rachunku: od pozycji ........................zł ............ gr

(słownie złotych .............................................................................)”

dokonuje się następującej modysfikacji treści Specyfikacji:

3/ wypłata świadczeń rodzinnych z rachunku: od 1 pozycji ........................zł ............ gr

(słownie złotych .............................................................................)”

W załączniku nr 1 do SIWZ w pkt. I ppkt 5/ o treści:

5/ sporządzenie wyciągu z rachunku z ustaleniem salda (za wyciąg) ...................zł ............gr  (słownie złotych ..............................................................................)”

dokonuje się następującej modysfikacji treści Specyfikacji:

5/ sporządzenie wyciągu z rachunku z ustaleniem salda (za 1 wyciąg) ...................zł ............gr  (słownie złotych ..............................................................................)”

W załączniku nr 1 do SIWZ w pkt. IV treści:

IV. Bezpieczeństwo Banku (należy podać współczynnik wypłacalność za m-c styczeń 2007 r.) ................................% (słownie procent .............................................................)”

dokonuje się następującej modysfikacji treści Specyfikacji:

IV. Bezpieczeństwo Banku (należy podać współczynnik wypłacalność za m-c luty 2007 r.) ................................% (słownie procent .............................................................)”Burmistrz Miasta i Gminy

Działoszyce

/-/ Zdzisław Leks

Działoszyce 04.04.2007 roku

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta i Gminy w Działoszycach
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Marcin Leszczyński (marcin)
Data wytworzenia:
2007-04-04
Data publikacji:
2007-04-04
Data ostatniej zmiany:
2007-04-10

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2020-07-02 11:19:01, zmian dokonał(a): Grzegorz Podsiadło

WCAG 2.0 (Level AA)