Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĘDU MIASTA I GMINY W DZIAŁOSZYCACH

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĘDU MIASTA I GMINY W DZIAŁOSZYCACH

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Gmina Działoszyce

Ikona statystyk

Ogłoszenie

Zbieranie statystyk


OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIAZespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół i Placówek w Działoszycach działając na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2006 r. Nr 164, poz. 1163 ze zm.) uprzejmie informuje, iż w wyniku prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dowóz uczniów do gimnazjum, szkół podstawowych i przedszkola na terenie gminy Działoszyce w roku szkolnym 2007/2008 zamawiający wybrał ofertę złożoną przez:


DUET-TRANS s.c.

Agata i Jan Skóra

Słupów 6

32-218 Słaboszów


z ceną ofertową brutto za 1 km przebytej trasy: 3,60 zł. (słownie: trzy złote 60/100).

W prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego wpłynęła tylko jedna oferta, która spełnia postanowienia określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.


Działoszyce, 07.08.2007 r.

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta i Gminy w Działoszycach
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Marcin Leszczyński (marcin)
Data wytworzenia:
2007-08-07
Data publikacji:
2007-08-07
Data ostatniej zmiany:
2007-08-09

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2020-07-02 14:28:15, zmian dokonał(a): Grzegorz Podsiadło

WCAG 2.0 (Level AA)