Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĘDU MIASTA I GMINY W DZIAŁOSZYCACH

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĘDU MIASTA I GMINY W DZIAŁOSZYCACH

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Gmina Działoszyce

Ikona statystyk

Informacja - 10.11.2008 r.

Zbieranie statystyk

Informacja o wyniku I Przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości zabudowanej nr 631 położonej w Działoszycach przy ul. Kościuszki 35

Ogłoszenie - 07.10.2008 r.

Zbieranie statystyk

I Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej nr 631 położonej w Działoszycach przy ul. Kościuszki 35

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty - 30.09.2008 r.

Zbieranie statystyk

PRZETARG NIEOGRANICZONY: na dostawę opału do budynków administrowanych przez Urząd Miasta i Gminy w Działoszycach w sezonie grzewczym 2008/2009

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty - 30.09.2008 r.

Zbieranie statystyk

na dostawę opału do przedszkola, szkół podstawowych, gimnazjum i domów nauczyciela z terenu gminy Działoszyce w sezonie grzewczym 2008/2009

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty - 02.09.2008 r.

Zbieranie statystyk

Odbudowa drogi gminnej nr 1508026 Chmielów – Niewiatrowice gm. Działoszyce w km 0+820 - 1+000

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty - 02.09.2008 r.

Zbieranie statystyk

Odbudowa drogi gminnej nr 000729T Bronów – Wolica gm. Działoszyce w km 0+550 - 0+900

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty - 02.09.2008 r.

Zbieranie statystyk

Odbudowa drogi gminnej nr 1508043 Dzierążnia przez wieś gm. Działoszyce w km 0+000 – 0+146

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty - 02.09.2008 r.

Zbieranie statystyk

Odbudowa drogi gminnej nr 1508008 Januszowice – Szyszczyce gm. Działoszyce w km 0+628 - 1+128

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty - 02.09.2008 r.

Zbieranie statystyk

Odbudowa drogi gminnej nr 1508004 Dzierążnia - Marianów gm. Działoszyce w km 0+715 - 1+035

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty - 02.09.2008 r.

Zbieranie statystyk

Odbudowa drogi gminnej nr 1508002 Sypów - Dzierążnia gm. Działoszyce w km 0+315 - 1+615

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty - 25.08.2008 r.

Zbieranie statystyk

Pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadania inwestycyjnego pn. Rozwój bazy sportowo-edukacyjnej przy Zespole Szkół w Działoszycach

Ogłoszenie o przetargu - 18.08.2008 r.

Zbieranie statystyk

PRZETARG NIEOGRANICZONY: na dostawę opału do budynków administrowanych przez Urząd Miasta i Gminy w Działoszycach w sezonie grzewczym 2008/2009

Ogłoszenie o przetargu - 14.08.2008 r.

Zbieranie statystyk

na dostawę opału do przedszkola, szkół podstawowych, gimnazjum i domów nauczyciela z terenu gminy Działoszyce w sezonie grzewczym 2008/2009

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty - 14.08.2008 r.

Zbieranie statystyk

na wykonanie usługi dowozu uczniów do gimnazjum, szkół podstawowych i przedszkola na terenie gminy Działoszyce w roku szkolnym 2008/2009

Ogłoszenie o przetargu - 09.08.2008 r.

Zbieranie statystyk

Odbudowa drogi gminnej nr 1508043 Dzierążnia przez wieś gm. Działoszyce w km 0+000 – 0+146


Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2020-07-07 14:18:02, zmian dokonał(a): Grzegorz Podsiadło

WCAG 2.0 (Level AA)