Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĘDU MIASTA I GMINY W DZIAŁOSZYCACH

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĘDU MIASTA I GMINY W DZIAŁOSZYCACH

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Gmina Działoszyce

Ikona statystyk

Ogłoszenie o przetargu - 17.12.2010 r.

Zbieranie statystyk

Pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadania inwestycyjnego pn.: "Przebudowa i remont ruin zabytkowej Synagogi w Działoszycach"

Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania - 16.12.2010 r.

Zbieranie statystyk

Pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadania inwestycyjnego pn.: "Przebudowa i remont ruin zabytkowej Synagogi w Działoszycach"

Wyjaśnienia do treści SIWZ - 07.12.2010 r.

Zbieranie statystyk

Pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadania inwestycyjnego pn: „Przebudowa i remont ruin zabytkowej Synagogi w Działoszycach

Ogłoszenie o przetargu - 25.11.2010 r.

Zbieranie statystyk

Pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadania inwestycyjnego pn.: "Przebudowa i remont ruin zabytkowej Synagogi w Działoszycach"

Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania - 15.11.2010 r.

Zbieranie statystyk

Pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadania inwestycyjnego pn.: "Przebudowa i remont ruin zabytkowej Synagogi w Działoszycach"

Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania - 02.11.2010 r.

Zbieranie statystyk

ODBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 321010T JAKUBOWICE - JASTRZĘBNIKI OD KM 0+000 DO KM 0+870, DŁUGOŚCI 870 mb

Ogłoszenie o przetargu - 15.10.2010 r.

Zbieranie statystyk

Pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadania inwestycyjnego pn.: "Przebudowa i remont ruin zabytkowej Synagogi w Działoszycach"

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - 15.10.2010 r.

Zbieranie statystyk

ODBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 321002T SYPÓW - DZIERĄŻNIA OD KM 0+580 DO KM 1+060, DŁUGOŚCI 480 mb

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - 15.10.2010 r.

Zbieranie statystyk

ODBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 321001T SYPÓW - MARIANÓW OD KM 0+000 DO KM 0+500, DŁUGOŚCI 500 mb

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - 15.10.2010 r.

Zbieranie statystyk

ODBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 321069T WYMYSŁÓW – JANUSZOWICE OD KM 0+000 DO KM 0+456, DŁUGOŚCI 456 mb

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - 15.10.2010 r.

Zbieranie statystyk

ODBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 321064T – SANCYGNIÓW PRZEZ WIEŚ OD KM 0+125 DO KM 0+750, DŁUGOŚCI 625 mb

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - 15.10.2010 r.

Zbieranie statystyk

ODBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 321018T LIPÓWKA – ŚWIERCZYNA – STĘPOCICE - TEODORÓW OD KM 3+470 DO KM 4+315, DŁUGOŚCI 845 mb

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - 15.10.2010 r.

Zbieranie statystyk

ODBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 321045T KWASZYN PRZEZ WIEŚ OD KM 0+000 DO KM 0+557, DŁUGOŚCI 557 mb

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - 15.10.2010 r.

Zbieranie statystyk

ODBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 321074T DZIEWIĘCZYCE PRZEZ WIEŚ OD KM 0+000 DO KM 0+280, DŁUGOŚCI 280 mb

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - 12.10.2010 r.

Zbieranie statystyk

PRZETARG NIEOGRANICZONY na dostawę i montaż kotła c.o. do szkół prowadzonych przy ul. Szkolnej 5 w Działoszycach przez Gminę Działoszyce i Powiat Pińczowski


Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2020-07-07 14:18:02, zmian dokonał(a): Grzegorz Podsiadło

WCAG 2.0 (Level AA)