Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĘDU MIASTA I GMINY W DZIAŁOSZYCACH

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĘDU MIASTA I GMINY W DZIAŁOSZYCACH

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Gmina Działoszyce

Ikona statystyk

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - 04.10.2011 r.

Zbieranie statystyk

Dostawa opału do budynków administrowanych przez Urząd Miasta i Gminy w Działoszycach w sezonie grzewczym 2011/2012

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - 04.10.2011 r.

Zbieranie statystyk

Dostawa opału do szkół, placówek i domów nauczyciela w gminie Działoszyce w sezonie grzewczym 2011/2012”

Informacja o udzieleniu zamówienia - 29.09.2011 r.

Zbieranie statystyk

Odbudowa drogi gminnej Sancygniów przez wieś Nr 321064T na odcinku od km 0+750 do km 1+580, długości 830 mb

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - 21.09.2011 r.

Zbieranie statystyk

Odbudowa drogi gminnej Sancygniów przez wieś Nr 321064T na odcinku od km 0+750 do km 1+580, długości 830 mb

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - 21.09.2011 r.

Zbieranie statystyk

Przebudowa drogi gminnej relacji Ksawerów - Jastrzębniki nr 321011T /długości 0,340 km/ w km. 2 + 060 do km. 2 + 400 w granicach istniejącego pasa drogowego na terenie wsi Jastrzębniki

Ogłoszenie o przetargu - 19.09.2011 r.

Zbieranie statystyk

Dostawa opału do szkół, placówek i domów nauczyciela w gminie Działoszyce w sezonie grzewczym 2011/2012

Ogłoszenie o przetargu - 19.09.2011 r.

Zbieranie statystyk

Dostawa opału do budynków administrowanych przez Urząd Miasta i Gminy w Działoszycach w sezonie grzewczym 2011/2012

Informacja o udzieleniu zamówienia - 9.09.2011 r.

Zbieranie statystyk

Odbudowa drogi gminnej Marianów - Dzierążnia Nr 321047T na odcinku od km 0+000 do km 0+795, długości 795mb

Informacja o udzieleniu zamówienia - 9.09.2011 r.

Zbieranie statystyk

Odbudowa drogi gminnej Nr 321006T – Kwaszyn – Góry od km 0+000 do km 0+740, długości 740 mb


Informacja o udzieleniu zamówienia - 09.09.2011 r.

Zbieranie statystyk

Odbudowa drogi gminnej Nr 321 026T Niewiatrowice - Chmielów od km 1 + 183 do km 1+710 długości 527 mb

Ogłoszenie o przetargu - 5.09.2011 r.

Zbieranie statystyk

Przebudowa drogi gminnej relacji Ksawerów – Jastrzębniki nr 321011T /długości 0,340 km/ w km. 2 + 060 do km. 2 + 400

Ogłoszenie o przetargu - 5.09.2011 r.

Zbieranie statystyk

Odbudowa drogi gminnej Sancygniów przez wieś Nr 321064T na odcinku od km 0+750 do km 1+580, długości 830 mb

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - 1.09.2011 r.

Zbieranie statystyk

Odbudowa drogi gminnej Marianów - Dzierążnia Nr 321047T na odcinku od km 0+000 do km 0+795, długości 795mb

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - 1.09.2011 r.

Zbieranie statystyk

Odbudowa drogi gminnej Nr 321 026T Niewiatrowice - Chmielów od km 1 + 183 do km 1+710 długości 527 mb

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - 1.09.2011 r.

Zbieranie statystyk

Odbudowa drogi gminnej Nr 321006T – Kwaszyn – Góry od km 0+000 do km 0+740, długości 740 mb


Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2020-08-07 15:18:19, zmian dokonał(a): Grzegorz Podsiadło

WCAG 2.0 (Level AA)