Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĘDU MIASTA I GMINY W DZIAŁOSZYCACH

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĘDU MIASTA I GMINY W DZIAŁOSZYCACH

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Gmina Działoszyce

Ikona statystyk

Ogłoszenie o przetargu

Zbieranie statystyk

Konserwacja sieci oświetlenia ulicznego na terenie gminy i miasta Działoszyce w roku 2014 i 2015

Zmiana ogłoszenia o zamówieniu

Zbieranie statystyk

Rewitalizacja obszarów miejskich Miasta Działoszyce

          

Ogłoszenie o zmianie treści SIWZ

Zbieranie statystyk

Rewitalizacja obszarów miejskich Miasta Działoszyce

        

Ogłoszenie o zamówieniu

Zbieranie statystyk

Rewitalizacja obszarów miejskich Miasta Działoszyce

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Zbieranie statystyk

MODERNIZACJA ISTNIEJĄCYCH ŚWIETLIC WIEJSKICH NA TERENIE GMINY DZIAŁOSZYCE

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Zbieranie statystyk

Pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadania inwestycyjnego pn. Rozbudowa i przebudowa ulicy Krakowskiej w Działoszycach wraz z przebudową istniejącej sieci uzbrojenia terenu, realizacja w oparciu o zezwolenie na realizację inwestycji drogowej z dnia 22. 01. 2010 r. znak: AB.VI – 7351/D-1/09 wydane przez Starostę Pińczowskiego

      

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Zbieranie statystyk

Budowa odcinka sieci wodociągowej w miesjcowości Dziewięczyce, Niewiatrowice, Dziekanowice. Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Działoszyce

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - 6.11.2013 r.

Zbieranie statystyk

BUDOWA NOWYCH ŚWIETLIC WIEJSKICH NA TERENIE GMINY DZIAŁOSZYCE

          

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Zbieranie statystyk

Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budowy odcinków sieci kanalizacyjnej stanowiących uzupełnienie istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Aglomeracji Działoszyce

Wniosek o przedłużenie teminu związania ofertą - 23.10.2013 r.

Zbieranie statystyk

Budowa nowych świetlic wiejskich na terenie gminy Działoszyce

                 

OGŁOSZENIE O ZAMIARZE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO - 23.10.2013 r.

Zbieranie statystyk

Pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadania inwestycyjnego pn. Rozbudowa i przebudowa ulicy Krakowskiej w Działoszycach wraz z przebudową istniejącej sieci uzbrojenia terenu, realizacja w oparciu o zezwolenie na realizację inwestycji drogowej z dnia 22. 01. 2010 r. znak: AB.VI – 7351/D-1/09 wydane przez Starostę Pińczowskiego

    

Ogłoszenie o zamówieniu - 22.10.2013 r.

Zbieranie statystyk

Modernizacja istniejących świetlic wiejskich na terenie gminy Działoszyce

            

Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania - 14.10.2013 r.

Zbieranie statystyk

Modernizacja istniejących świetlic wiejskich na terenie gminy Działoszyce

  

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - 11.10.2013 r.

Zbieranie statystyk

I. odbudowa drogi gminnej Dziewięczyce - Przecławka nr 321015T długości 0,170 km w km. 0 + 000 do km. 0 + 170 na terenie wsi Dziewięczyce, II. odbudowa drogi gminnej Teodorów przez wieś nr 321067T długości 0,245 km w km 0 + 555 do km 0 + 800 na terenie wsi Teodorów. III. odbudowa drogi gminnej Świerczyna - Sancygniów długości 0,156 km w km 0 + 000 do km 0 + 156 na terenie wsi Świerczyna. IV. odbudowa drogi gminnej Chmielów przez wieś długości 0,056 km w km 0 + 000 do km 0 + 056

              

Ogłoszenie o zamówieniu - 10.10.2013 r.

Zbieranie statystyk

Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budowy odcinków sieci kanalizacyjnej stanowiących uzupełnienie istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Aglomeracji Działoszyce

           

 


Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2020-07-07 14:18:02, zmian dokonał(a): Grzegorz Podsiadło

WCAG 2.0 (Level AA)