Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĘDU MIASTA I GMINY W DZIAŁOSZYCACH

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĘDU MIASTA I GMINY W DZIAŁOSZYCACH

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Gmina Działoszyce

Ikona statystyk

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - 31.12.2014 r.

Zbieranie statystyk

Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu miasta i gminy Działoszyce

Ogłoszenie o przetargu - 16.12.2014 r.

Zbieranie statystyk

Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu miasta i gminy Działoszyce

Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania - 16.12.2014 r.

Zbieranie statystyk

Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu miasta i gminy Działoszyce

Ogłoszenie o przetargu - 8.12.2014 r.

Zbieranie statystyk

Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu miasta i gminy Działoszyce

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - 2.12.2014 r.

Zbieranie statystyk

Zakup energii elektrycznej na potrzeby Gminy Działoszyce i jej jednostek organizacyjnych

Informacja o udzieleniu zamówienia

Zbieranie statystyk

Przebudowa drogi gminnej Bronów - Wolica nr 321014T od km 0 + 770 do km 1 + 670

Informacja o udzieleniu zamówienia

Zbieranie statystyk

Przebudowa drogi gminnej Dzierążnia przez wieś od km 0 + 000 do km 0 + 425

Informacja o udzieleniu zamówienia

Zbieranie statystyk

Przebudowa drogi gminnej Działoszyce - Jakubowice nr 321042T od km 0+071 do km 0+465

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty-26.11.2014 r.

Zbieranie statystyk

Przebudowa drogi gminnej Działoszyce - Jakubowice nr 321042T od km 0+071 do km 0+465

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty-26.11.2014 r.

Zbieranie statystyk

Przebudowa drogi gminnej Dzierążnia przez wieś od km 0 + 000 do km 0 + 425

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty -

Zbieranie statystyk

Przebudowa drogi gminnej Bronów - Wolica nr 321014T od km 0 + 770 do km 1 + 670

Wyjaśnienia treści SIWZ - 26.11.2014 r.

Zbieranie statystyk

Zakup energii elektrycznej na potrzeby Gminy Działoszyce i jej jednostek organizacyjnych

Ogłoszenie o przetargu - 24.11.2014 r.

Zbieranie statystyk

Zakup energii elektrycznej na potrzeby Gminy Działoszyce i jej jednostek organizacyjnych

Ogłoszenie o przetargu - 6.11.2014 r.

Zbieranie statystyk

Przebudowa drogi gminnej Dzierążnia przez wieś od km 0 + 000 do km 0 + 425

Ogłoszenie o przytargu - 6.11.2014 r.

Zbieranie statystyk

Przebudowa drogi gminnej Działoszyce - Jakubowice nr 321042T od km 0+071 do km 0+465


Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2020-07-07 14:18:02, zmian dokonał(a): Grzegorz Podsiadło

WCAG 2.0 (Level AA)