Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĘDU MIASTA I GMINY W DZIAŁOSZYCACH

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĘDU MIASTA I GMINY W DZIAŁOSZYCACH

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Gmina Działoszyce

Ikona statystyk

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Zbieranie statystyk

Dotyczy przetargu nieograniczonego na realizację zadania p.n:

,,Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właściceli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu miasta i gminy Działoszyce" na rok 2017.

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta i Gminy w Działoszycach
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Krystyna Ciszek
Data wytworzenia:
2017-01-02
Data publikacji:
2017-01-02
Data ostatniej zmiany:
2017-01-02

Unieważnienie postępowania zapytania ofertowego z dnia 15.12.2016 roku

Zbieranie statystyk

Unieważnienie postępowania zapytania ofertowego na usługę o wartości poniżej 30 000 euro dla zadania pn.: Wykonanie dokumentacji projektowej w celu wykonania głębokiej modernizacji energetycznej budynków użyteczności publicznej Gminy Działoszyce.

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta i Gminy w Działoszycach
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Krystyna Ciszek (Krystyna.Ciszek)
Data wytworzenia:
2016-12-23
Data publikacji:
2016-12-23
Data ostatniej zmiany:
2016-12-23

WNIOSEK ZAMAWIAJĄCEGO W SPRAWIE PRZEDŁUŻENIA TERMINU ZWIĄZANEGO Z OFERTĄ

Zbieranie statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta i Gminy w Działoszycach
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Krystyna Ciszek (Krystyna.Ciszek)
Data wytworzenia:
2016-12-22
Data publikacji:
2016-12-22
Data ostatniej zmiany:
2016-12-22

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 15.12.2016

Zbieranie statystyk

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 15.12.2016 roku na usługę o wartości poniżej 30 000 euro dla zadania pn.: Wykonanie dokumentacji projektowej w celu wykonania głębokiej modernizacji energetycznej budynków użyteczności publicznej Gminy Działoszyce.

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta i Gminy w Działoszycach
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Krystyna Ciszek (Krystyna.Ciszek)
Data wytworzenia:
2016-12-20
Data publikacji:
2016-12-20
Data ostatniej zmiany:
2016-12-20

Zmiana treści zapytania ofertowego z dnia 15.12.2016 roku na usługę o wartości poniżej 30 000 euro

Zbieranie statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta i Gminy w Działoszycach
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Krystyna Ciszek (Krystyna.Ciszek)
Data wytworzenia:
2016-12-19
Data publikacji:
2016-12-19
Data ostatniej zmiany:
2016-12-19

ZAPYTANIE OFERTOWE

Zbieranie statystyk

ZAPYTANIE OFERTOWE

Wykonywanie usługi na terenie gminy Działoszyce polegającej na:

- odławianiu, transporcie do schroniska bezdomnych zwierząt oraz zapewnieniu opieki w schronisku bezdomnym zwierzętom

zbieraniu zwłok zwierzęcych powstałych w wyniku zdarzeń drogowych

- odławianiu i przesiedlaniu lub udzielaniu pomocy zwierzętom wolnożyjącym poszkodowanym  w wyniku zdarzenia drogowego lub losowego

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta i Gminy w Działoszycach
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Krystyna Ciszek (Krystyna.Ciszek)
Data wytworzenia:
2016-12-19
Data publikacji:
2016-12-19
Data ostatniej zmiany:
2016-12-19

Zapytanie ofertowe

Zbieranie statystyk

ZAPYTANIE OFERTOWE

na usługę o wysokości poniżej 30 000 euro

dla zadania pn.:

Wykonanie dokumentacji projektowej w celu wykonania głębokiej modernizacji energetycznej budynków użyteczności publicznej Gminy Działoszyce.

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta i Gminy w Działoszycach
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Krystyna Ciszek (Krystyna.Ciszek)
Data wytworzenia:
2016-12-15
Data publikacji:
2016-12-15
Data ostatniej zmiany:
2016-12-15

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Zbieranie statystyk

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Tytuł zamówienia

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY na:

 a/ remont         drogi gminnej  Niewiatrowice – Iżykowice nr 321050T, od km 0 + 420  do km 0+930, długości 510 m,

b/ remont drogi gminnej  Ksawerów – Opatkowice nr 321012T, od km 0 + 000  do km 0+250, długości 250 m,

c/ remont drogi gminnej Kujawki – Sudół, od km 0+350 do km 0+735,    

długości 385 m, 

Rodzaj ogłoszenia

Ogłoszenie o zamówieniu  

Tryb zamówienia

Przetarg nieograniczony  

Województwo

ŚWIĘTOKRZYSKIE  

Powiat

pińczowski  

Data publikacji od

2016-12-01  

Data publikacji do

2016-12-31  

Informacja z sesji otwarcia ofert

Zbieranie statystyk

postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn: ,,Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu miasta i gminy Działoszyce”

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta i Gminy w Działoszycach
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Krystyna Ciszek (Krystyna.Ciszek)
Data wytworzenia:
2016-11-29
Data publikacji:
2016-11-29
Data ostatniej zmiany:
2016-11-29

Informacja z sesji otwarcia ofert z dnia 25.11.2016

Zbieranie statystyk

a) Remont drogi gminnej Niewiatrowice – Iżykowice b) Remont drogi gminnej Ksawerów – Opatkowice c) Remont drogi gminnej Kujawki – Sudół

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta i Gminy w Działoszycach
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Krystyna Ciszek
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2016-11-25
Data ostatniej zmiany:
2016-11-28

Ogłoszenie o zamówieniu - 18.11.2016 r.

Zbieranie statystyk

Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu miasta i gminy Działoszyce

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania - 18.11.2016 r.

Zbieranie statystyk

Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu miasta i gminy Działoszyce

Ogłoszenie o zamówieniu - 10.11.2016 r.

Zbieranie statystyk

Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu miasta i gminy Działoszyce

Ogłoszenie o zamówieniu - 10.11.2016 r.

Zbieranie statystyk

a/ remont drogi gminnej Niewiatrowice – Iżykowice nr 321050T, od km 0 + 420 do km 0+930, długości 510 m, b/ remont drogi gminnej Ksawerów – Opatkowice nr 321012T, od km 0 + 000 do km 0+250, długości 250 m, c/ remont drogi gminnej Kujawki – Sudół, od km 0+350 do km 0+735, długości 385 m

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - 24.10.2016 r.

Zbieranie statystyk

Dostawa opału do szkół, placówek i domów nauczyciela w gminie Działoszyce w sezonie 2016/2017


Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2020-08-07 15:18:19, zmian dokonał(a): Grzegorz Podsiadło

WCAG 2.0 (Level AA)