Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĘDU MIASTA I GMINY W DZIAŁOSZYCACH

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĘDU MIASTA I GMINY W DZIAŁOSZYCACH

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Gmina Działoszyce

Ikona statystyk

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - 10.01.2018 r.

Zbieranie statystyk

Przebudowa linii energetycznej Jastrzebniki, Jakubowice, Bronów, Opatkowice

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - 10.01.2018 r.

Zbieranie statystyk

Konserwacja sieci oświetlenia ulicznego na terenia Miasta i Gminy Działoszyce w latach 2018 i 2019

Informacja z otwarcia ofert - 4.01.2018 r.

Zbieranie statystyk

Konserwacja sieci oświetlenia ulicznego na terenie gminy i miasta Działoszyce w roku 2018 i 2019

Informacja z otwarcia ofert - 4.01.2018 r.

Zbieranie statystyk

Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowościach: Bronów, Jakubowice, Jastrzębniki, Opatkowice.

Informacja z otwarcia ofert - 04.01.2018 r.

Zbieranie statystyk

INFORMACJA Z SESJI OTWARCIA OFERT - na opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego pod nazwą: Wzrost efektywności energetycznej budynków szkół zlokalizowanych na terenie Miasta i Gminy Działoszyce poprzez przeprowadzenie głębokiej termomodernizacji i wykorzystanie odnawialnych źródeł energii - opracowanie projekt

Protokół czynności z udzielenia zamówienia - 27.12.2017 r.

Zbieranie statystyk

Usługi w zakresie odławiania bezdomnych zwierząt z terenu gminy Działoszyce oraz zapewnienia im opieki w schronisku

Informacja do postępowania - 28.12.2017 r.

Zbieranie statystyk

Dotyczy: Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego pod nazwą: „Wzrost efektywności energetycznej budynków szkół zlokalizowanych na terenie Miasta i Gminy Działoszyce poprzez przeprowadzenie głębokiej termomodernizacji i wykorzystanie odnawialnych źródeł energii - opracowanie projekt

Informacja do postępowania - 28.12.2017 r.

Zbieranie statystyk

Dotyczy: Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego pod nazwą: „Wzrost efektywności energetycznej budynków szkół zlokalizowanych na terenie Miasta i Gminy Działoszyce poprzez przeprowadzenie głębokiej termomodernizacji i wykorzystanie odnawialnych źródeł energii - opracowanie projekt

Informacja do postępowania - 27.12.2017 r.

Zbieranie statystyk

W odpowiedzi na wniosek Wykonawcy w załączeniu poniżej zamieszczamy audyty energetyczne budynków objętych postępowaniem przetargowym pn. Wzrost efektywności energetycznej budynków szkół zlokalizowanych na terenie Miasta i Gminy Działoszyce poprzez przeprowadzenie głębokiej termomodernizacji i wykorzystanie odnawialnych źródeł energii - opracowanie projekt

Ogłoszenie o zamówieniu - 22.12.2017 r.

Zbieranie statystyk

Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego pod nazwą: „Wzrost efektywności energetycznej budynków szkół zlokalizowanych na terenie Miasta i Gminy Działoszyce poprzez przeprowadzenie głębokiej termomodernizacji i wykorzystanie odnawialnych źródeł energii - opracowanie projekt

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - 20.12.2017 r.

Zbieranie statystyk

ODBIÓR, TRANSPORT I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH I NIEZAMIESZKAŁYCH Z TERENU MIASTA I GMINY DZIAŁOSZYCE

Zapytanie ofertowe - 18.12.2017 r.

Zbieranie statystyk

Na budowę oświetlenia ulicznego w miejscowosciach: Bronów, Jakubowice, Jastrzębniki, Opatkowice.

Zapytanie ofertowe - 18.12.2017 r.

Zbieranie statystyk

Dotyczące konserwacji sieci oświetlenia ulicznego na terenie gminy i miasta Działoszyce w roku 2018 i 2019.

Zapytanie ofertowe - 7.12.2017

Zbieranie statystyk

Usługi w zakresie odławiania bezdomnych zwierząt z terenu gminy Działoszyce oraz zapewnienia im opieki w schronisku

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - 5.12.2017 r.

Zbieranie statystyk

ODBIÓR, TRANSPORT I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH I NIEZAMIESZKAŁYCH Z TERENU MIASTA I GMINY DZIAŁOSZYCE


Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2020-01-17 13:36:58, zmian dokonał(a): Marcin Leszczyński

WCAG 2.0 (Level AA)