Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĘDU MIASTA I GMINY W DZIAŁOSZYCACH

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĘDU MIASTA I GMINY W DZIAŁOSZYCACH

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Gmina Działoszyce

Ikona statystyk

Zapytanie ofertowe - 7.12.2017

Zbieranie statystyk

Usługi w zakresie odławiania bezdomnych zwierząt z terenu gminy Działoszyce oraz zapewnienia im opieki w schronisku

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - 5.12.2017 r.

Zbieranie statystyk

ODBIÓR, TRANSPORT I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH I NIEZAMIESZKAŁYCH Z TERENU MIASTA I GMINY DZIAŁOSZYCE

INFORMACJA Z SESJI OTWARCIA OFERT - 04.12.2017 r.

Zbieranie statystyk

INFORMACJA Z SESJI OTWARCIA OFERT - ,,Wzrost efektywności energetycznej budynków szkół zlokalizowanych na terenie Miasta i Gminy Działoszyce poprzez przeprowadzenie głębokiej termomodernizacji i wykorzystanie odnawialnych źródeł energii – opracowanie projektu’’.

Zapytanie ofertowe - 24.11.2017 r.

Zbieranie statystyk

Zapytanie ofertowe w celu ustalenia szacunkowej wartości zamówienia

Informacja z otwarcia ofert - 15.11.2017 r.

Zbieranie statystyk

ODBIÓR, TRANSPORT I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH I NIEZAMIESZKAŁYCH Z TERENU MIASTA I GMINY DZIAŁOSZYCE

Ogłoszenie o zamówieniu publicznym - 6.11.2017 r.

Zbieranie statystyk

ODBIÓR, TRANSPORT I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH I NIEZAMIESZKAŁYCH Z TERENU MIASTA I GMINY DZIAŁOSZYCE

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - 20.10.2017 r.

Zbieranie statystyk

Dostawa opału do szkół, placówek i domów nauczyciela w gminie Działoszyce w sezonie 2017/2018

INFORMACJA O WYBORZE PARTNERA - 16.10.2017 r.

Zbieranie statystyk

INFORMACJA O WYBORZE PARTNERA Z SEKTORA MŚP do wspólnej realizacji projektu pn. Kompleksowa rewitalizacja miasta Działoszyce – etap II

Informacja o nierozstrzygnięciu konkursu - 13.10.2017 r.

Zbieranie statystyk

Otwarty Konkurs na Partnera spoza sektora przedsiębiorstw do wspólnej realizacji projektu partnerskiego pn. "Kompleksowa rewitalizacja miasta Działoszyce - etap II"

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - 3.10.2017 r.

Zbieranie statystyk

Remont drogi gminnej Dzierążnia - Marianów nr 321004T od km 0 + 000 do km 0 + 980, długości 980 m

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - 27.09.2017 r.

Zbieranie statystyk

Dostawa opału do szkół, placówek i domów nauczyciela w gminie Działoszyce w sezonie 2017/2018

Informacja z otwarcia ofert - 22.09.2017 r.

Zbieranie statystyk

dostawa opału do szkół, placówek i domów nauczyciela w gminie Działoszyce w sezonie 2017/2018

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - 21.09.2017 r.

Zbieranie statystyk

Remont drogi gminnej Dzierążnia - Marianów nr 321004T od km 0 + 000 do km 0 + 980, długości 980 m

Informacja z sesji otwarcia ofert - 18.09.2017 r.

Zbieranie statystyk

Remont drogi gminnej Dzierążnia - Marianów nr 321004T od km 0 + 000 do km 0 + 980, długości 980 m

Ogłoszenie o przetargu - 15.09.2017 r.

Zbieranie statystyk

dostawa opału do szkół, placówek i domów nauczyciela w gminie Działoszyce w sezonie 2017/2018


Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2017-12-07 08:54:59, zmian dokonał(a): Marcin Leszczyński

WCAG 2.0 (Level AA)