Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĘDU MIASTA I GMINY W DZIAŁOSZYCACH

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĘDU MIASTA I GMINY W DZIAŁOSZYCACH

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Gmina Działoszyce

Ikona statystyk

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - 7.02.2018 r.

Zbieranie statystyk

Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego pod nazwą: Wzrost efektywności energetycznej budynków szkół zlokalizowanych na terenie Miasta i Gminy Działoszyce poprzez przeprowadzenie głębokiej termomodernizacji i wykorzystanie odnawialnych źródeł energii.

Informacja z sesji otwarcia ofert - 6.02.2018 r.

Zbieranie statystyk

Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Działoszyce

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu - 26.01.2018 r.

Zbieranie statystyk

Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Działoszyce

Informacja o zmianie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia - 26.01.2018 r.

Zbieranie statystyk

Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Działoszyce

Wyjaśnienia treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia - 26.01.2018 r.

Zbieranie statystyk

Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Działoszyce

Zapytanie ofertowe - 26.01.2018 r.

Zbieranie statystyk

Wybór weterynarza do przeprowadzenia sterylizacji lub kastracji psów i kotów posiadających właściciela z terenu gminy Działoszyce

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - 22.01.2018 r.

Zbieranie statystyk

Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego pod nazwą: Wzrost efektywności energetycznej budynków szkół zlokalizowanych na terenie Miasta i Gminy Działoszyce poprzez przeprowadzenie głębokiej termomodernizacji i wykorzystanie odnawialnych źródeł energii - opracowanie projekt

Ogłoszenie o zamówieniu - 15.01.2018 r.

Zbieranie statystyk

Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Działoszyce

.


Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2018-02-07 14:09:32, zmian dokonał(a): Marcin Leszczyński

WCAG 2.0 (Level AA)