Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĘDU MIASTA I GMINY W DZIAŁOSZYCACH

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĘDU MIASTA I GMINY W DZIAŁOSZYCACH

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Gmina Działoszyce


Zmiana treści SIWZ - 26.04.2018 r.

Zbieranie statystyk

Realizacja części zadań projektu pn. Zwiększenie oferty kulturalnej Ponidzia poprzez rozbudowę, remont, doposażenie oraz zagospodarowanie otoczenia obiektów pełniących funkcje kulturalne w Gminie Działoszyce

Wyjaśnienia treści SIWZ - 25.04.2018 r.

Zbieranie statystyk

Wykonanie robót budowlanych dla zadania inwestycyjnego pod nazwą: „Wzrost efektywności energetycznej budynków szkół zlokalizowanych na terenie Miasta i Gminy Działoszyce poprzez przeprowadzenie głębokiej termomodernizacji i wykorzystanie odnawialnych źródeł energii – termomodernizacja budynków szkół”

Zmiana treści SIWZ - 25.04.2018 r.

Zbieranie statystyk

Wykonanie robót budowlanych dla zadania inwestycyjnego pod nazwą: „Wzrost efektywności energetycznej budynków szkół zlokalizowanych na terenie Miasta i Gminy Działoszyce poprzez przeprowadzenie głębokiej termomodernizacji i wykorzystanie odnawialnych źródeł energii – termomodernizacja budynków szkół”

Zmiana treści ogłoszenia o zamówieniu - 25.04.2018 r.

Zbieranie statystyk

Wykonanie robót budowlanych dla zadania inwestycyjnego pod nazwą: „Wzrost efektywności energetycznej budynków szkół zlokalizowanych na terenie Miasta i Gminy Działoszyce poprzez przeprowadzenie głębokiej termomodernizacji i wykorzystanie odnawialnych źródeł energii – termomodernizacja budynków szkół”

Ogłoszenie o zamówieniu - 23.04.2018 r.

Zbieranie statystyk

Realizacja części zadań projektu pn. Zwiększenie oferty kulturalnej Ponidzia poprzez rozbudowę, remont, doposażenie oraz zagospodarowanie otoczenia obiektów pełniących funkcje kulturalne w Gminie Działoszyce

Informacja do postępowania - 16.04.2018 r.

Zbieranie statystyk

Dotyczy: opracowania dokumentacji związanej z uzyskaniem pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzenie wód opadowych przepustem w km 0+356 pod droga gminną nr 321004T DZIERĄŻNIA - MARIANÓW

Informacja do postępowania - 16.04.2018 r.

Zbieranie statystyk

Dotyczy: opracowania dokumentacji związanej z uzyskaniem pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzenie wód opadowych przepustem w km 0+356 pod droga gminną nr 321004T DZIERĄŻNIA - MARIANÓW

Ogłoszenie o zamówieniu - 12.04.2018 r.

Zbieranie statystyk

Wykonanie robót budowlanych dla zadania inwestycyjnego pod nazwą: „Wzrost efektywności energetycznej budynków szkół zlokalizowanych na terenie Miasta i Gminy Działoszyce poprzez przeprowadzenie głębokiej termomodernizacji i wykorzystanie odnawialnych źródeł energii – termomodernizacja budynków szkół”

Zaproszenie do składania ofert - 11.04.2018 r.

Zbieranie statystyk

Na umocnienie przyczółków mostu na rzece NIDZICA w miejscowości BRONOCICE w sposób umiemożliwiający podmywanie podpór, uzupełnienie ubytków w nawierzchni drogi przy zjazdach z mostu.

Zapytanie ofertowe - 09.04.2018 r.

Zbieranie statystyk

Na opracowanie dokumentacji związanej z uzyskaniem pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzenie wód opadowych przepustem w km 0+356 pod droga gminną nr 321004T DZIERĄŻNIA - MARIANÓW

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - 28.03.2018 r.

Zbieranie statystyk

Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Działoszyce

Zapytanie ofertowe - 23.03.2018 r.

Zbieranie statystyk

Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na pełnieniu funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego na zadaniu: „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Działoszyce”

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - 16.03.2018 r.

Zbieranie statystyk

W przetargu na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Działoszyce.

Wniosek o przedłużenie terminu związania ofertą w przetargu na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Działoszyce - 2.03.2018 r.

Zbieranie statystyk

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Działoszyce - 2.03.2018 r.

Zbieranie statystyk

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2018-04-26 13:44:05, zmian dokonał(a): Marcin Leszczyński

WCAG 2.0 (Level AA)