Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĘDU MIASTA I GMINY W DZIAŁOSZYCACH

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĘDU MIASTA I GMINY W DZIAŁOSZYCACH

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Gmina Działoszyce

Ikona statystyk

Ogłoszenie o zamówieniu - 14.12.2018 r.

Zbieranie statystyk

ODBIÓR, TRANSPORT I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH I NIEZAMIESZKAŁYCH Z TERENU MIASTA I GMINY DZIAŁOSZYCE

Zapytanie ofertowe - 13.12.2018 r.

Zbieranie statystyk

Na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn. Budowa odcinka sieci wodociągowej w miejscowości Kwaszyn

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - 9.11.2018 r.

Zbieranie statystyk

Dostawa pelletu do szkół w gminie Działoszyce w sezonie 2018/2019

Informacja o rostrzygnięciu postępowania - 9.11.2018 r.

Zbieranie statystyk

Zwiększenie oferty kulturalnej Ponidzia poprzez rozbudowę, remont, doposażenie oraz zagospodarowanie otoczenia obiektów pełniących funkcje kulturalne w Gminie Działoszyce

Ogłoszenie o wynikach konkursu - Zmiana - 29.10.2018 r.

Zbieranie statystyk

Konkurs architektoniczny na opracowanie szczegółowej koncepcji architektonicznej zagospodarowania rynku w Działoszycach w ramach projektu pn.: „Kompleksowa rewitalizacja miasta Działoszyce - etap II"

Informacja - przedłużenie terminu związania ofertą - 17.10.2018 r.

Zbieranie statystyk

Realizacja części zadań projektu pn. Zwiększenie oferty kulturalnej Ponidzia poprzez rozbudowę, remont, doposażenie oraz zagospodarowanie otoczenia obiektów pełniących funkcje kulturalne w Gminie Działoszyce

Ogłoszenie o wynikach konkursu - 17.10.2018 r.

Zbieranie statystyk

Konkurs architektoniczny na opracowanie szczegółowej koncepcji architektonicznej zagospodarowania rynku w Działoszycach w ramach projektu pn.: „Kompleksowa rewitalizacja miasta Działoszyce - etap II"

Zawiadomienie o wyborze oferty - 17.10.2018 r.

Zbieranie statystyk

Konkurs architektoniczny na opracowanie szczegółowej koncepcji architektonicznej zagospodarowania rynku w Działoszycach w ramach projektu pn.: „Kompleksowa rewitalizacja miasta Działoszyce - etap II"

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - 16.10.2018 r.

Zbieranie statystyk

Dostawa pelletu do szkół w gminie Działoszyce w sezonie 2018/2019

Informacja z sesji otwarcia ofert - 11.10.2018 r.

Zbieranie statystyk

Dostawa pelletu do szkół w gminie Działoszyce w sezonie 2018/2019

Wyjaśnienia treści SIWZ - 8.10.2018 r.

Zbieranie statystyk

Dostawa pelletu do szkół w gminie Działoszyce w sezonie 2018/2019

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - 8.10.2018 r.

Zbieranie statystyk

Budowa świetlicy wiejskiej wolnostojącej, parterowej bez podpiwniczenia i poddasza użytkowego o konstrukcji murowanej

Ogłoszenie o zamówieniu publicznym - 3.10.2018 r.

Zbieranie statystyk

Dostawa pelletu do szkół w gminie Działoszyce w sezonie 2018/2019

Ogłoszenie o zamiarze udzielenia zamówienia publicznego - 26.09.2018 r.

Zbieranie statystyk

Pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego przy realizacji części zadań projektu pn. „Zwiększenie oferty kulturalnej Ponidzia poprzez rozbudowę, remont, doposażenie oraz zagospodarowanie otoczenia obiektów pełniących funkcje kulturalne w Gminie Działoszyce”

Unieważnienie zapytania ofertowego z dnia 07.09.2018 r. - 26.09.2018 r.

Zbieranie statystyk

Dot. wyboru Wykonawcy pełnienia obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego przy realizacji części zadań projektu pn. „Zwiększenie oferty kulturalnej Ponidzia poprzez rozbudowę, remont, doposażenie oraz zagospodarowanie otoczenia obiektów pełniących funkcje kulturalne w Gminie Działoszyce”


Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2018-12-14 14:08:49, zmian dokonał(a): Grzegorz Podsiadło

WCAG 2.0 (Level AA)