Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĘDU MIASTA I GMINY W DZIAŁOSZYCACH

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĘDU MIASTA I GMINY W DZIAŁOSZYCACH

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Gmina Działoszyce

Ikona statystyk

Informacja o rozstrzygnięciu postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego - 13.06.2018 r.

Zbieranie statystyk

Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem 4x4 dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Działoszycach

Informacja z sesji otwarcia ofert - 5.06.2018 r.

Zbieranie statystyk

Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem 4x4 dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Działoszycach

Wyjaśnienie treści SIWZ - 25.05.2018 r.

Zbieranie statystyk

Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem 4x4 dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Działoszycach

Ogłoszenie o zamówieniu - 22.05.2018 r.

Zbieranie statystyk

Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem 4x4 dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Działoszycach


Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2019-09-17 12:28:22, zmian dokonał(a): Marcin Leszczyński

WCAG 2.0 (Level AA)