Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĘDU MIASTA I GMINY W DZIAŁOSZYCACH

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĘDU MIASTA I GMINY W DZIAŁOSZYCACH

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Gmina Działoszyce

Ikona statystyk

Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK)

Zbieranie statystyk

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Działoszyce w 2018 roku

Zbieranie statystyk

Projekt Planu Gospodarki Niskoemisyjnej - 26.02.2019 r.

Zbieranie statystyk

Ogłoszenie o opracowaniu projektu dokumentu wymagającego udziału społeczeństwa oraz o możliwości składania uwag i wniosków

Ogłoszenie - 18.12.2018 r.

Zbieranie statystyk

Ogłoszenie o opracowaniu projektu dokumentu wymagającego udziału społeczeństwa oraz o możliwości składania uwag i wniosków

Wykaz podmiotów - odpady komunalne

Zbieranie statystyk

Wykaz podmiotów, które uzyskały wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu miasta i gminy Działoszyce


Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2020-09-24 08:16:51, zmian dokonał(a): Grzegorz Podsiadło

WCAG 2.0 (Level AA)