Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĘDU MIASTA I GMINY W DZIAŁOSZYCACH

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĘDU MIASTA I GMINY W DZIAŁOSZYCACH

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Gmina Działoszyce

Ikona statystyk

Informacja z sesji otwarcia ofert - 15.11.2019 r.

Zbieranie statystyk

Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu miasta i gminy Działoszyce

Ogłoszenie o zamówieniu publicznym - 13.11.2019 r.

Zbieranie statystyk

Wykonanie dokumentacji technicznej dla zadań rewitalizacyjnych wchodzących w skład projektu pn. „Kompleksowa rewitalizacja miasta Działoszyce – etap II

Zmiana treści SIWZ - 8.11.2019 r.

Zbieranie statystyk

Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu miasta i gminy Działoszyce

Ogłoszenie o zamówieniu publicznym - 7.11.2019 r.

Zbieranie statystyk

Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu miasta i gminy Działoszyce

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia publicznego - 5.11.2019 r.

Zbieranie statystyk

Wykonanie dokumentacji technicznej dla zadań rewitalizacyjnych wchodzących w skład projektu pn. „Kompleksowa rewitalizacja miasta Działoszyce – etap II"

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - 29.10.2019 r.

Zbieranie statystyk

Dostawa pelletu do szkół w gminie Działoszyce w sezonie 2019/2020

Informacja o rozstrzygnięciu postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego - 22.10.2019 r.

Zbieranie statystyk

Remont drogi gminnej Dzierążnia – Sudół od km 0+595 do km. 1+080, długości 0,485 km. we wsi Sudół

Informacje o wyborze najkorzystniejszej oferty oraz o a unieważnieniu postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego - 21.10.2019 r.

Zbieranie statystyk

Dot.: Wykonanie dokumentacji technicznej dla zadań rewitalizacyjnych wchodzących w skład projektu pn. „Kompleksowa rewitalizacja miasta Działoszyce – etap II

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - 15.10.2019 r.

Zbieranie statystyk

Dostawa pelletu do szkół w gminie Działoszyce w sezonie 2019/2020

Informacja z sesji otwarcia ofert - 11.10.2019 r.

Zbieranie statystyk

Dostawa pelletu do szkół w gminie Działoszyce w sezonie 2019/2020

Informacja z sesji otwarcia ofert - 11.10.2019 r.

Zbieranie statystyk

Remont drogi gminnej Dzierążnia – Sudół od km 0+595 do km. 1+080, długości 0,485 km. we wsi Sudół

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia publicznego - 9.10.2019 r.

Zbieranie statystyk

Remont drogi gminnej Sudół przez wieś nr 321058T od km 0 + 225 do km 0 + 300, od km 0 + 300 do km 0 + 330, długości 105 m

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia publicznego - 8.10.2019 r.

Zbieranie statystyk

Budowa 3 Otwartych Stref Aktywności na terenie Gminy Działoszyce

Ogłoszenie o zamówieniu publicznym - 3.10.2019 r.

Zbieranie statystyk

Dostawa pelletu do szkół w gminie Działoszyce w sezonie 2019/2020

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - 1.10.2019 r.

Zbieranie statystyk

Remont drogi gminnej SUDÓŁ przez wieś nr 321058T od: km 0+225 do km 0+300, km 0+300 do km 0+330, długości 105 m


Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2019-11-15 14:36:42, zmian dokonał(a): Marcin Leszczyński

WCAG 2.0 (Level AA)