Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĘDU MIASTA I GMINY W DZIAŁOSZYCACH

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĘDU MIASTA I GMINY W DZIAŁOSZYCACH

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Gmina Działoszyce

Ikona statystyk

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty oraz unieważnieniu postępowania - 15.07.2019 r.

Zbieranie statystyk

Wykonanie dokumentacji technicznej dla zadań rewitalizacyjnych wchodzących w skład projektu pn. „Kompleksowa rewitalizacja miasta Działoszyce – etap II"

Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania - 10.07.2019 r.

Zbieranie statystyk

Instalacja systemów odnawialnych źródeł energii na terenie Gminy Działoszyce i Michałów

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - 8.09.2019 r.

Zbieranie statystyk

Instalacja systemów odnawialnych źródeł energii na terenie Gminy Działoszyce i Michałów

Zmiana treści SIWZ - 8.09.2019 r.

Zbieranie statystyk

Instalacja systemów odnawialnych źródeł energii na terenie Gminy Działoszyce i Michałów

Wyjaśnienia treści SIWZ - 8.07.2019 r.

Zbieranie statystyk

Instalacja systemów odnawialnych źródeł energii na terenie Gminy Działoszyce i Michałów

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - 2.07.2019 r.

Zbieranie statystyk

Zakup i dostawa fabrycznie nowej koparko-ładowarki kołowej, traktorka z homologacją drogową wraz z osprzętem towarzyszącym, bijakowej kosiarki do poboczy na wysięgu, czterokołowego traktora ogrodowego z kosiarką

Ogłoszenie o zamówieniu - 26.06.2019 r.

Zbieranie statystyk

Instalacja systemów odnawialnych źródeł energii na terenie Gminy Działoszyce i Michałów

Informacja z sesji otwarcia ofert - 18.06.2019 r.

Zbieranie statystyk

Wykonanie dokumentacji technicznej dla zadań rewitalizacyjnych wchodzących w skład projektu pn. „Kompleksowa rewitalizacja miasta Działoszyce – etap II"

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - 18.06.2019 r.

Zbieranie statystyk

Zakup i dostawa fabrycznie nowej koparko-ładowarki kołowej, traktorka z homologacją drogową wraz z osprzętem towarzyszącym, bijakowej kosiarki do poboczy na wysięgu, czterokołowego traktora ogrodowego z kosiarką

Informacja z sesji otwarcia ofert - 10.06.2019 r.

Zbieranie statystyk

Zakup i dostawa fabrycznie nowej koparko-ładowarki kołowej, traktorka z homologacją drogową wraz z osprzętem towarzyszącym, bijakowej kosiarki do poboczy na wysięgu, czterokołowego traktora ogrodowego z kosiarką

Ogłoszenie o zamówieniu - 7.06.2019 r.

Zbieranie statystyk

Wykonanie dokumentacji technicznej dla zadań rewitalizacyjnych wchodzących w skład projektu pn. „Kompleksowa rewitalizacja miasta Działoszyce – etap II"

Ogłoszenie o zamówieniu publicznym - 29.05.2019 r.

Zbieranie statystyk

Zakup i dostawa fabrycznie nowej koparko-ładowarki kołowej, traktorka z homologacją drogową wraz z osprzętem towarzyszącym, bijakowej kosiarki do poboczy na wysięgu, czterokołowego traktora ogrodowego z kosiarką

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania - 23.05.2019 r.

Zbieranie statystyk

Dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedniotem jest zakup z dostawą w formie leasingu operacyjnego fabrycznie nowej koparko-ładowarki kołowej, traktorka z homologacją drogową wraz z osprzętem towarzyszącym, kosiarki na wysięgu 

Informacja z sesji otwarcia ofert - 22.05.2019 r.

Zbieranie statystyk

Zakup z dostawą w formie leasingu operacyjnego fabrycznie nowej koparko-ładowarki kołowej, traktorka z homologacją drogową wraz z osprzętem towarzyszącym, kosiarki na wysięgu

Ogłoszenie o zmianie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia - 15.05.2019 r.

Zbieranie statystyk

Zakup z dostawą w formie leasingu operacyjnego fabrycznie nowej koparko-ładowarki kołowej, traktorka z homologacją drogową wraz z osprzętem towarzyszącym, kosiarki na wysięgu


Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2019-07-19 11:08:59, zmian dokonał(a): Grzegorz Podsiadło

WCAG 2.0 (Level AA)