Powrót na stronę główną BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĘDU MIASTA I GMINY W DZIAŁOSZYCACH

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĘDU MIASTA I GMINY W DZIAŁOSZYCACH

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Gmina Działoszyce

Ikona statystyk

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - 23.12.2019 r.

Ikona statystyk

Przebudowa /modernizacja/ drogi dojazdowej do gruntów rolnych wsi DZIEKANOWICE, długości 0,350 km

Informacja o rozstrzygnięciu postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego - 11.12.2019 r.

Ikona statystyk

Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu miasta i gminy Działoszyce

Zapytanie ofertowe - 06.12.2019 r.

Ikona statystyk

Wykonywanie usługi na terenie gminy Działoszyce polegającej na:

  • odławianiu, transporcie do schroniska bezdomnych zwierząt oraz zapewnieniu opieki w schronisku bezdomnym zwierzętom
  • zbieraniu zwłok zwierzęcych powstałych w wyniku zdarzeń drogowych
  • odławianiu i przesiedlaniu lub udzielaniu pomocy zwierzętom wolnożyjącym poszkodowanym  w wyniku zdarzenia drogowego lub losowego.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Ikona statystyk

Remont drogi gminnej Dzierążnia – Sudół od km 0+595 do km. 1+080, długości 0,485 km. we wsi Sudół

Informacja z sesji otwarcia ofert - 28.11.2019 r.

Ikona statystyk

Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu miasta i gminy Działoszyce

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania - 28.11.2019 r.

Ikona statystyk

Wykonanie dokumentacji technicznej dla zadań rewitalizacyjnych wchodzących w skład projektu pn. „Kompleksowa rewitalizacja miasta Działoszyce – etap II

Informacja z sesji otwarcia ofert - 22.11.2019 r.

Ikona statystyk

Wykonanie dokumentacji technicznej dla zadań rewitalizacyjnych wchodzących w skład projektu pn. „Kompleksowa rewitalizacja miasta Działoszyce – etap II

Ogłoszenie o zamówieniu publicznym - 20.11.2019 r.

Ikona statystyk

Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu miasta i gminy Działoszyce

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania - 18.11.2019 r.

Ikona statystyk

Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu miasta i gminy Działoszyce

Informacja o unieważnieniu postępowania - 18.11.2019 r.

Ikona statystyk

Instalacja systemów odnawialnych źródeł energii na terenie Gminy Działoszyce i Michałów

Informacja z sesji otwarcia ofert - 15.11.2019 r.

Ikona statystyk

Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu miasta i gminy Działoszyce

Ogłoszenie o zamówieniu publicznym - 13.11.2019 r.

Ikona statystyk

Wykonanie dokumentacji technicznej dla zadań rewitalizacyjnych wchodzących w skład projektu pn. „Kompleksowa rewitalizacja miasta Działoszyce – etap II

Zmiana treści SIWZ - 8.11.2019 r.

Ikona statystyk

Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu miasta i gminy Działoszyce

Ogłoszenie o zamówieniu publicznym - 7.11.2019 r.

Ikona statystyk

Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu miasta i gminy Działoszyce

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia publicznego - 5.11.2019 r.

Ikona statystyk

Wykonanie dokumentacji technicznej dla zadań rewitalizacyjnych wchodzących w skład projektu pn. „Kompleksowa rewitalizacja miasta Działoszyce – etap II"


Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2022-05-25 15:42:22, zmian dokonał(a): Grzegorz Podsiadło

WCAG 2.0 (Level AA)