Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĘDU MIASTA I GMINY W DZIAŁOSZYCACH

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĘDU MIASTA I GMINY W DZIAŁOSZYCACH

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Gmina Działoszyce

Ikona statystyk

Informacja o wynikach - 28.01.2020 r.

Zbieranie statystyk

Dla Wykonawców o wykonaniu wyroku KIO sygn. Akt. KIO 2412/19.

Instalacja systemów odnawialnych źródeł energii na terenie Gminy Działoszyce i Michałów.

Informacja z sesji otwarcia ofert - 23.01.2020 r.

Zbieranie statystyk

Budowa 3 Otwartych Stref Aktywności na terenie Gminy Działoszyce

Zaproszenie do składania ofert - 21.01.2020 r.

Zbieranie statystyk

Konserwacja sieci oświetlenia ulicznego na terenie Miasta i Gminy Działoszyce w 2020 roku

Ogłoszenie o zamówieniu publicznym - 21.01.2020 r.

Zbieranie statystyk

Wykonanie dokumentacji technicznej dla zadań rewitalizacyjnych wchodzących w skład projektu pn. „Kompleksowa rewitalizacja miasta Działoszyce – etap II

Wyjaśnienia treści SIWZ - 20.01.2020 r.

Zbieranie statystyk

Budowa 3 Otwartych Stref Aktywności na terenie Gminy Działoszyce

Informacja z sesji otwarcia ofert - 17.01.2020 r.

Zbieranie statystyk

Zapytanie ofertowe na zakup tłucznia drogowego na potrzeby remontów dróg na terenie gminy w roku kalendarzowym 2020

Wyjaśnienia treści SIWZ - 17.01.2020 r.

Zbieranie statystyk

Budowa 3 Otwartych Stref Aktywności na terenie Gminy Działoszyce

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - 13.01.2020 r.

Zbieranie statystyk

Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu miasta i gminy Działoszyce

Ogłoszenie o zamówieniu publicznym - 08.01.2020 r.

Zbieranie statystyk

Budowa 3 Otwartych Stref Aktywności na terenie Gminy Działoszyce


Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2020-01-28 12:43:5, zmian dokonał(a): Grzegorz Podsiadło

WCAG 2.0 (Level AA)