Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĘDU MIASTA I GMINY W DZIAŁOSZYCACH

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĘDU MIASTA I GMINY W DZIAŁOSZYCACH

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Gmina Działoszyce

Ikona statystyk

Informacja z otwarcia ofert - 07.07.2020 r.

Zbieranie statystyk

Zagospodarowanie placu przy OSP w Działoszycach (dz. nr ewid. 774/1) w ramach projektu pn. Kompleksowa rewitalizacja miasta Działoszyce – etap II

Informacja z otwarcia ofert - 07.07.2020 r.

Zbieranie statystyk

Urządzenie parkingu przy ul. Skalbmierskiej w Działoszycach (dz. nr ewid. 685/6) w ramach projektu pn. Kompleksowa rewitalizacja miasta Działoszyce – etap II

Informacja z sesji otwarcia ofert - 03.07.2020 r.

Zbieranie statystyk

Remont drogi gminnej Sancygniów - Biedrzykowice - Iżykowice Nr 321023T od km 0+000 do km 1+950, długość 1,950

Treść pytań i odpowiedzi - 03.07.2020 r.

Zbieranie statystyk

Dotyczy: Modernizacja oświetlenia ulicznego w oparciu o zastosowanie energooszczędnych opraw ze źródłem światła „Led” w Gminie Działoszyce

Informacja dla oferentów - 01.07.2020 r.

Zbieranie statystyk

Dotyczy: Urządzenie parkingu przy ul. Skalbmierskiej w Działoszycach (dz. nr ewid. 685/6) w ramach projektu pn. Kompleksowa rewitalizacja miasta Działoszyce – etap II

Ogłoszenie o zamówieniu - 26.06.2020 r.

Zbieranie statystyk

a) „Remont drogi gminnej ul. Bartosza Głowackiego nr 321077T od km 0+000 do km 0+064, długości 64m”

b) Remont drogi gminnej ul. Garbarska nr 321079T od km 0+000 do km 0+150, długości 150 m

UWAGA! Ogłoszenie o zmianie treści SIWZ oraz terminu składania i otwarcia ofert z 29. 06. 2020 r. na 3. 07. 2020 r.

Zbieranie statystyk

Remont drogi gminnej Sancygniów - Biedrzykowice - Iżykowice Nr 321023T od km 0+000 do km 1+950, długość 1,950

Zapytanie ofertowe - 25.06.2020 r.

Zbieranie statystyk

Zagospodarowanie placu przy OSP w Działoszycach (dz. nr ewid. 774/1) w ramach projektu pn. Kompleksowa rewitalizacja miasta Działoszyce – etap II

Zapytanie ofertowe - 25.06.2020 r.

Zbieranie statystyk

Urządzenie parkingu przy ul. Skalbmierskiej w Działoszycach (dz. nr ewid. 685/6) w ramach projektu pn. Kompleksowa rewitalizacja miasta Działoszyce – etap II

Wyjaśnienia do ogłoszenia o zamówieniu publicznym - 23.06.2020 r.

Zbieranie statystyk

Remont drogi gminnej Sancygniów - Biedrzykowice - Iżykowice Nr 321023T od km 0+000 do km 1+950, długość 1,950 km,

Informacja o wynikach postępowania - 19.06.2020 r.

Zbieranie statystyk

Dotyczy: Organizacja i przeprowadzenie szkolenia dla 4 - osobowej grupy na Asystenta Osobistego Osoby Niepełnosprawnej w ramach projektu pn. „Pomocna dłoń”.

Ogłoszenie o zmianie treści SIWZ oraz terminu składana ofert z 25.06.2020 r. na 14.07.2020 r.

Zbieranie statystyk

Dotyczy: Modernizacja oświetlenia ulicznego w oparciu o zastosowanie energooszczędnych opraw ze źródłem światła „Led” w Gminie Działoszyce

Treść pytań i odpowiedzi - 17.06.2020 r.

Zbieranie statystyk

Dotyczy: Modernizacja oświetlenia ulicznego w oparciu o zastosowanie energooszczędnych opraw ze źródłem światła „Led” w Gminie Działoszyce

Informacja o wynikach postępowania - 16.06.2020 r.

Zbieranie statystyk

Dotyczy: „Zakup i dostawa urządzenia wielofunkcyjnego w ramach projektu „Pomocna dłoń”

Zapytanie ofertowe na potrzeby projektu „Pomocna dłoń” - 15.06.2020r.

Zbieranie statystyk

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2020-07-07 14:18:02, zmian dokonał(a): Grzegorz Podsiadło

WCAG 2.0 (Level AA)