Powrót na stronę główną BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĘDU MIASTA I GMINY W DZIAŁOSZYCACH

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĘDU MIASTA I GMINY W DZIAŁOSZYCACH

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Gmina Działoszyce

Ikona statystyk

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia – 24.11.2020 r.

Ikona statystyk

Modernizacja /przebudowa/ drogi dojazdowej do gruntów rolnych wsi IŻYKOWICE, długości 0,300 km.

Ogłoszenie o przetargu - 24.11.2020 r.

Ikona statystyk

Przebudowa placu targowego przy ul. Ogrodowej

Ogłoszenie o przetargu - 24.11.2020 r.

Ikona statystyk

„Budowa instalacji OZE- instalacja fotowoltaiczna 6 KW”

Zapytanie ofertowe na potrzeby projektu „Pomocna dłoń” - 23.11.2020 r.

Ikona statystyk

Dotyczy: Zakup i dostawa sprzętu specjalistycznego/rehabilitacyjnego/pielęgnacyjnego wspomagającego w ramach projektu pn. „Pomocna dłoń”.

Informacja o wynikach - 18.11.2020 r.

Ikona statystyk

Dotyczy: Zakup i dostawa sprzętu specjalistycznego/rehabilitacyjnego/pielęgnacyjnego wspomagającego w ramach projektu pn. „Pomocna dłoń”.

Informacja o rozstrzygnięciu postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego - 13. 11. 2020 r.

Ikona statystyk

Modernizacja /przebudowa/ drogi dojazdowej do gruntów rolnych wsi IŻYKOWICE, długości 0,300 km.

INFORMACJA Z SESJI OTWARCIA OFERT – 13. 11. 2020 r.

Ikona statystyk

Modernizacja mostu drogowego w ciągu ul. Garbarskiej na rzece Jakubówka w Działoszycach.

Informacja z sesji otwarcia ofert - 09. 11. 2020 r.

Ikona statystyk

Modernizacja /przebudowa/ drogi dojazdowej do gruntów rolnych wsi IŻYKOWICE, długości 0,300 km.

Zapytanie ofertowe na potrzeby projektu „Pomocna dłoń” - 06.11.2020 r.

Ikona statystyk

Dotyczy: Zakup i dostawa sprzętu specjalistycznego/rehabilitacyjnego/pielęgnacyjnego wspomagającego w ramach projektu pn. „Pomocna dłoń”.

Zaproszenie do składania ofert - 03.11.2020 r.

Ikona statystyk

Modernizacja mostu drogowego w ciągu ul. Garbarskiej na rzece Jakubówka w Działoszycach

Wyjaśnienie do ogłoszenia o zamówieniu publicznym z dnia 03. 11. 2020 r.

Ikona statystyk

Modernizacja /przebudowa/ drogi dojazdowej do gruntów rolnych wsi IŻYKOWICE, długości 0,300 km

Ogłoszenie o przetargu - 30.10.2020 r.

Ikona statystyk

Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu miasta i gminy Działoszyce

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - 30.10.2020 r.

Ikona statystyk
  1. Modernizacja /przebudowa/ drogi dojazdowej do gruntów rolnych wsi SZCZOTKOWICE, długości 0,850 km.
  2. Utwardzenie placu przed remizą OSP w Sancygniowie na działce o nr ewid. gr 70 i 72.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - 28.10.2020 r.

Ikona statystyk

Wykonanie przeglądu Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Działoszycach położonego przy ul. Skalbmierskiej 17 dz. nr ewid. 696

Wyjaśnienie do ogłoszenia o zamówieniu publicznym z dnia 23. 10. 2020 r.

Ikona statystyk

Modernizacja /przebudowa/ drogi dojazdowej do gruntów rolnych wsi IŻYKOWICE, długości 0,300 km


Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2020-11-24 20:29:45, zmian dokonał(a): Grzegorz Podsiadło

WCAG 2.0 (Level AA)