Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĘDU MIASTA I GMINY W DZIAŁOSZYCACH

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĘDU MIASTA I GMINY W DZIAŁOSZYCACH

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Gmina Działoszyce

Ikona statystyk

Informacja z sesji otwarcia ofert - 14.09.2020 r.

Zbieranie statystyk

Modernizacja oświetlenia ulicznego w oparciu o zastosowanie energooszczędnych opraw ze źródłem światła „Led” w gminie Działoszyce” - opracowanie dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego.

Informacja o wyborze oferty - 11.09.2020 r.

Zbieranie statystyk

Wykonanie Gminnej Ewidencji Zabytków i Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami dla Gminy Działoszyce  na lata 2021 – 2023

Ogłoszenie o przetargu - 11.09.2020 r.

Zbieranie statystyk

Modernizacja ulicy Stawisko w Działoszycach

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania - 10.09.2020 r.

Zbieranie statystyk

Modernizacja ulicy Stawisko w Działoszycach

Informacja z otwarcia ofert - 07.09.2020 r.

Zbieranie statystyk

Adaptacja części pomieszczeń Szkoły Podstawowej w Działoszycach na potrzeby Miejsko Gminnego Centrum Kultury

Informacja z otwarcia ofert - 07.09.2020 r.

Zbieranie statystyk

Modernizacja ulicy Stawisko w Działoszycach

Ogłoszenie o zamówieniu publicznym – 02. 09. 2020 r.

Zbieranie statystyk

Modernizacja oświetlenia ulicznego w oparciu o zastosowanie energooszczędnych opraw ze źródłem światła „Led” w gminie Działoszyce” - opracowanie dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego.  

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia publicznego

Zbieranie statystyk

a) Remont drogi gminnej ul. Bartosza Głowackiego nr 321077T od km 0+000 do km 0+064, długości 64m

b) Remont drogi gminnej ul. Garbarska nr 321079T od km 0+000 do km 0+150, długości 150 m

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia publicznego

Zbieranie statystyk

Remont drogi gminnej Sancygniów - Biedrzykowice - Iżykowice Nr 321023T od km 0+000 do km 1+950, długość 1,950

Zapytanie ofertowe - 02.09.2020 r.

Zbieranie statystyk

Na wykonanie zadania pn.: Wykonanie Gminnej Ewidencji Zabytków i Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami dla Gminy Działoszyce  na lata 2021 – 2023

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - 01.09.2020 r.

Zbieranie statystyk

Nadzór inwestorski dla zadania :Adaptacja części pomieszczeń Szkoły Podstawowej w Działoszycach na potrzeby Miejsko Gminnego Centrum Kultury

Zawiadomienie o odrzuceniu oferty - 01.09.2020 r.

Zbieranie statystyk

Nadzór inwestorski dla zadania :Adaptacja części pomieszczeń Szkoły Podstawowej w Działoszycach na potrzeby Miejsko Gminnego Centrum Kultury

Treść pytań i odpowiedzi - 01.09.2020 r.

Zbieranie statystyk

Modernizacja ulicy Stawisko w Działoszycach

Treść pytań i odpowiedzi - 27.08.2020 r.

Zbieranie statystyk

Adaptacja części pomieszczeń Szkoły Podstawowej w Działoszycach na potrzeby Miejsko Gminnego Centrum Kultury

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - 27.08.2020 r.

Zbieranie statystyk

Adaptacja części pomieszczeń Szkoły Podstawowej w Działoszycach na potrzeby Miejsko Gminnego Centrum Kultury


Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2020-09-24 08:16:51, zmian dokonał(a): Grzegorz Podsiadło

WCAG 2.0 (Level AA)