Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĘDU MIASTA I GMINY W DZIAŁOSZYCACH

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĘDU MIASTA I GMINY W DZIAŁOSZYCACH

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Gmina Działoszyce

Ikona statystyk

Obwieszczenie - 26.08.2020 r.

Zbieranie statystyk

W sprawie przedstawienia półrocznej informacji z wykonania budżetu gminy Działoszyce za I półrocze 2020 roku

Obwieszczenie - 05.06.2020 r.

Zbieranie statystyk

W sprawie przedstawienia kwartalnej informacji z wykonania budżetu gminy Działoszyce za I kwartał 2020 roku

Obwieszczenie - 05.06.2020 r.

Zbieranie statystyk

W sprawie przedstawienia informacji z wykonania budżetu gminy Działoszyce za 2019 rok

Sprawozdania Rb-NDS - rok 2020

Zbieranie statystyk

Sprawozdania Rb-NDS - rok 2019

Zbieranie statystyk

Sprawozdania Rb-NDS - rok 2018

Zbieranie statystyk

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2020-10-30 12:59:22, zmian dokonał(a): Grzegorz Podsiadło

WCAG 2.0 (Level AA)