Powrót na stronę główną BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĘDU MIASTA I GMINY W DZIAŁOSZYCACH

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĘDU MIASTA I GMINY W DZIAŁOSZYCACH

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Gmina Działoszyce

Ikona statystyk

Ogłoszenie - 18.12.2018 r.

Ikona statystyk

Ogłoszenie o opracowaniu projektu dokumentu wymagającego udziału społeczeństwa oraz o możliwości składania uwag i wniosków

Działoszyce, 18.12.2018 r.

 

Ogłoszenie

o opracowaniu projektu dokumentu wymagającego udziału społeczeństwa

oraz o możliwości składania uwag i wniosków

 

Burmistrz Gminy Działoszyce informuje o opracowaniu projektu dokumentu „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Działoszyce”
oraz wystąpieniu do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Kielcach
oraz do Świętokrzyskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektowa Sanitarnego o zajęcie stanowiska w sprawie odstąpienia od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko w/w dokumentu.

Jednocześnie informuję, że z dokumentacją zainteresowani mogą zapoznać się poprzez stronę internetową Gminy oraz w Urzędzie Miasta i Gminy w Działoszycach, wyłożonej do wglądu w pok. nr 7.

Do projektu dokumentu mogą być składane wnioski w terminie 21 dni od ukazania się ogłoszenia, do dnia 10.01.2019 r. w siedzibie Gminy Działoszyce.

 

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta i Gminy w Działoszycach
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Marcin Leszczyński (marcin)
Data wytworzenia:
2018-12-18
Data publikacji:
2018-12-18
Data ostatniej zmiany:
2018-12-18

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2021-06-15 12:27:06, zmian dokonał(a): Grzegorz Podsiadło

WCAG 2.0 (Level AA)